Etiketlendi: ltd

0

LTD eski ortakları borçlardan Sorumlu Değil

Limited şirket ortakları hisselerini devrettiklerinde şirketin kamuya olan borçlarından da kurtulacaklarını düşünmektedirler. Ancak limited şirket ortakları hisse devri öncesinde aynı zamanda şirket müdürü ise ve müdürlükten de ayrılacaklarsa hisse devri ile birlikte müdürlükten de...

0

Şirket Ortağı için Ceza affı 11 Aralık Tarihine Kadar

Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde ortak değişikliğini en son bildirim süresi yaklaşmaktadır.SGK Müdürlüklerinde şimdiden yoğunluklar başladı.Ortak değişikliğini , görevlerinden ayrılmaları veya hisselerini devretmeleri halinde şirket yetkililerince bu durum 10 gün içinde SGK’ ya bildirilmesi gerekiyor....

0

Limited Şirket Ortağına Ödeme Emri Tebliğ Edilmesi Durumu ?

Ödeme emrini tebliğ alan Limited Şirket ortağı 6183 Sayılı AATUHK Seri A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar da dikkate alındığında, aşağıdaki  işlemleri yapmak durumundadır. Limited şirket ortakları ŞİRKETTEN TAMAMEN VEYA KISMEN TAHSİL EDİLEMEYEN veya TAHSİL...