Bağımsız Denetçiler dernekleşiyor ?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ülkemizin gündemine bağımsız denetim ve bağımsız denetçi kavramları gelmiştir. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen yaklaşık 8.000 civarında Bağımsız Denetçi bulunmaktadır.

Ülkenin her ilinde, üyeleri KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçilerden oluşan, bağımsız denetçiler dernekleri kurulmaktadır. . Peki derneklerin kurulma amaçları nelerdir? Bunları aşağıda ki gibi sayabiliriz.
Ülkemizde Bağımsız Denetim mesleğinin düzenlenmesi, tanıtılması ve özendirilmesi; mesleğin ahlak, gelenek ve ilkelerinin yerleştirilip, korunması ve güvenliğinin arttırılması, niteliğinin yükseltilmesi için uluslararası denetim standartlarını, ilkelerini ve esaslarını geliştirmek, yayınlar ve çeşitli iletişimler yoluyla ilgililere duyurulmasını sağlamak, bu konuda farkındalık yaratmak, kamu oyu oluşturmak, bunların benimsenip uygulanması konusunda gerekli çabalarda bulunmak; bu ilkelerin, esasların ve standartların uygulanmasını izlemek, gözetmek ve bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve uygulamak.
Gerekli izinleri alarak uluslararası ve yabancı mesleki kuruluşlar nezdinde üyelerini temsil etmek, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak; üst mesleki kuruluşlara üye olmak;
Bağımsız denetim mesleği mensuplarının yetiştirilmeleri ve mesleki gelişmeleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası nitelikte kurslar, seminerler, sempozyumlar ve meslek elemanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim programları düzenlemek veya bu tür gelişmelere katkıda bulunmak;
Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler bulmak, üyelerine mesleki konularda yardımcı olmak;
İstenildiği takdirde, bağımsız denetim kuruluşları ile üyeleri veya müşterileri arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulunmasında yardımcı olmak ve gerekirse hakemlik yapmak;
Yetkili resmi kuruluşlar ve özel kuruluşlar tarafından meslekle ilgili olarak istenecek bilgileri ve görüşleri sağlamak;
Meslek mensupları arasındaki sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için yardımlaşma sandığı kurmak, lokal açmak, gezileri düzenlemek ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak;
Muhasebe ve denetim teorilerini ve uygulamalarını geliştirmekle, meslekle ilgili konularda eğitim ve araştırma yapmakla görevli kuruluş oluşturmak;
Bağımsız denetim mesleğine eleman bulmak ve yetişmiş elemanların yükselmelerini sağlamak için bağımsız denetim kuruluşları ile iş birliği yapmak, giriş ve yeterlilik sınavları açmak veya bu sınav kurullarına üye sağlamak ve mesleki yayınlar yapmak.
Bağımsız denetçiler dernekleri yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelip federasyonlar, bu federasyonların birleşmesi ile de konfederasyon oluşturarak üyelerinin temsilinde daha güçlü olurlar.
Bağımsız denetçi dernekleri yukarıdaki amaçlara odaklanmalıdır. Dernek yöneticileri ve üyeler mevcut yaptığı mali müşavirlik mesleği kimliğinden sıyrılarak denetim konusunda yoğunlaşmalıdır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.