Erken Emeklilik durumları ?

Torba yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte okurlarımızdan erken emeklilik soruları gelmeye başladı. Onbinlerce vatandaşın ortak sorusu ‘acaba emekli olabilecek miyim’ oldu.

Yine Bağ-Kur borçlarının silinip silinmeyeceği ile eski yıllardaki SGK’da tescili yapılmamış Bağ-Kur sürelerinin borçlanılıp borçlanılamayacağı da soruluyor.

Torba kanunda erken emekliliğe ilişkin düzenleme sadece yeraltı maden işlerinde çalışanlarla ilgili olduğunu söylemeliyiz. Ancak önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesini beklediğimiz yeni bir torba yasada ileri yaşta olup, emeklilik için gerekli prim günü bulunmayan sigortalılara emeklilik hakkı verilecek. Örneğin 65 yaşında olmasına rağmen 1200 gün primi olup, emeklilik için gerekli 3600 prim günü olmayan bir sigortalı, eksik kalan 2400 prim gününü toptan ödeyerek emekli olabilecek. Hemen hatırlatmakta fayda var, bu düzenleme henüz yasalaşmadı, önümüzdeki günlerde yasalaşmasını bekliyoruz.

Madencilerde yaş düşürüldü!

Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için 55 olarak uygulanan yaş şartı 50’ye düşürüldü.

Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında yapılan işlerde çalışanlara, her 360 günlük çalışma için verilecek olan 180 günlük yıpranma süresinin hesabında, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı artık aranmayacak.

Erken yaşta emeklilik hususu sadece yukarıda belirtilen işlerde ve işyerlerinde çalışan işçiler için geçerli olacak.

Kadın çalışanlara erken emeklilik

Erken emekliliği sağlamak için kadın çalışanlara yönelik doğum borçlanması hakkı genişletildi. Eski düzenlemede sadece 4/a (SSK) sigortalıları doğum borçlanması yapabiliyorlardı, yeni düzenleme ile 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 4/c (Emekli Sandiği) sigortalıları da doğum borçlanması yapabilmekte. Bir çocuk için 2 yıl borçlanılmakta. Eski düzenlemede bir kişi için borçlanılacak çocuk sayısı 2 idi. Bu yeni düzenleme ile 3’e çıkarılarak; 4 yılla sınırlı olan borçlanma süresi 6 yıla çıkarılmış oldu. Günlük borçlanma tutarı 12.10 TL.

Bağ-Kur’lulara emeklilik

2014 yılı nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11 Eylül 2014 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Bağ-Kur sigortalılarına ait prim borçları yapılandırma kapsamına girmekte. Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borcu aslı ile bu borçlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 11 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları ile güncellenmekte ve bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Böylece emekli olmak için gerekli şartları sağladığı halde, borcundan dolayı emekli olamayanlar için borcu yapılandırıp, daha düşük bir tutarda prim ödeyerek emekli olma şansı verilecek. Yani, kamuoyunda beklendiği şekliyle 24 ayı aşan Bağ-Kur prim borcu silinmemektedir. Sadece ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

Dr. Resul KURT

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. ESERLERİ A- Yüksek Lisans Tezi Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) B- Doktora Tezi Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi) C- Yayınlanmış Kitapları 1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları - 1998) 2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını - 2002) 3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.–2. Baskı 2003). 4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını - 2003). 5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2003). 6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek - 2005). 7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2005) 8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006) 9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını - 2008) 10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008 12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2008), 13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008 15- Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012. 16- Açıklamalı Ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını – 2012 17- Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin yayıncılık,2013. 18- İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması, RS yayıncılık,2013. D- Yayınlanmış Makaleleri 1- Diyalog, 2- Yaklaşım, 3- Sosyal Güvenlik Dünyası, 4- Vergi Dünyası, 5- Mali Kılavuz, 6- Mali Çözüm, 7- Legal Mali Hukuk, Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 2.000’in üzerinde makalesi bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.