Fazla Çalışma da İşçiden Onay Alınmalı mı ?

Yeni Yılda İşçi  Fazla mesai çalışmalarında onayı unutmayın ..Ceza sı var..

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekirlidir.Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. İşçinin işe giriş esnasında yapılan sözleşmede fazla çalışmaya onay vermesi, sadece sözleşmenin yapıldığı yılı kapsamaktadır.
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde fazla mesaiye kalması için her yılbaşında işçiden onay alınması gerektiği düzenlenmiştir. Kuşkusuz, anılan yönetmeliğe uygun olarak davacıdan onay alınmamış ise fazla mesaiye kalmak istememesi haklı fesih nedeni yapılamaz (Yarg. 9. H.D. E.N.2651,3 K.N.33392, K.T.18.12.2006).
Önemle belirtelim ki, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine göre, fazla çalışmalara ilişkin işçinin onayını almayan işveren veya işveren vekiline, bu durumda olan her işçi için 270,00 Lira para cezası verilmektedir.
Buna benzer bir düzenleme de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
Fazla çalışma ve ulusal bayram ve resmi tatil günlerine ilişkin işçiden alınacak onaya ilişkin yazı örneği aşağıda sunulmuştur.

Öenek Onay dilekçesi ;

…………………………………. İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………………………………….TC Kimlik numarası ile çalışmakta olduğum
………………………………………..…………………….ünvanlı işyerinizde, gerekli
görülen zamanlarda, ayrıca hafta tatili, resmi ve dini bayramlarda işlerin aksatılmadan
yürütülmesi için 01/01/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında istenilen gün ve saatte fazla
mesai yapmak için muvafakatim olduğunu ve bu çalışmam karşılığında yürürlükte olan
İş Kanunu çerçevesinde ücretimi almayı kabul ve beyan ederim.
İşçinin Adı Soyadı
İmzası
Saygılarımızla,

Çalışan kendi el yazııs ile metni imzalar ve onaylarsa işlem tamamlenmış olur

Unutmayalım ki uygulamada dava aşamasında bu prosedürler çok önem kazanmaktadır

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.