İŞ Kazasında Kusur ?

İş hukuku  çerçevesinde İş kazası meydana gelmesi halinde , iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması  zorunlu olan  işverenler  merak eder  KUSUR  nasıl hesaplanır  ?

işverenlerin iş kazasında kusur derecesi ;

1) Eğitimin belgelenmesi

Bakılacak ilk  husus, kaza geçiren işçinin işe başlamadan önce veya işbaşında, yapacağı iş, kullanacağı makine ile ilgili eğitime tabi tutulup tutulmadığını

Bu nedenle, işçilerinize verdiğiniz eğitimi belgeleyin ve bu belgeleri işçi  özlük dosyasında saklayın.

2) Mesleki kıdem

İşçinin yaptığı iş ve kullandığı ekipmanla uyum içinde olması için yeterli  çalışma sürenin geçmesi gerekmektedir.

Kaza geçiren işçinin mesleki kıdemi, yani çalışma süresinin bir yıl veya daha uzun olması, iş kazasında işverenin kusur derecesini düşürmekte etkili olmaktadır. Ne kadar kıdem o kadar dikkat ve özen  ve sorumluluk

3) Yaş:  18 yaş

Kaza geçiren işçinin 16-18 yaş aralığında olması, işverenin kusur derecesini yükselten etkenlerden birisidir.Yaşa küçüldükçe kusur oranı artar

4) Mesleki sertifika

Kaza geçiren işçinin yaptığı işle ilgili sertifika veya diplomasının olması işverenin kusur derecesini azaltan etkenlerdendir.Tahsil-sertifika- ustalık  kusuru azaltmaktadır.

5) İşçinin kusuru

Kaza geçiren işçinin ağır kusuru nedeniyle iş kazasının meydana gelip gelmediği,

işverenin kusur derecesini etkilemektedir.

Önce Tedbir  sonra takdir gelmelidir.

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.