Kimler Çift Emekli Maaşı Alır ?

Emekli maaşı kesilmeden memur maaşı, kamu görevi maaşı veya özel sektörden maaş alacaklar şunlardır:

1- Cumhurbaşkanlığına seçilenler.
2- Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar.
3- Yasama Organı üyeliğine seçilenler.
4- Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar.
5- Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler.
6- Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.).
7-Vakıf üniversitelerinde görev alanlar.
8- Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler.
9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar.

İşte bu saydıklarımızın tekrar kamu kurumlarında veya özel sektörde çalışmaları halinde emekli maaşları kesilmemektedir.

Bunların dışında emekli olanlardan tekrar çalışanların emekli maaşı kesilir

5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi emekli olanlardan tekrar göreve dönenlerin istisnalar haricinde emekli maaşlarının kesileceğini açıkça belirtmiştir. Ayrıca, bunların göreve başlamasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirimde bulunulmaktadır. Kaldı ki bunların tekrar çalışmaya başlaması halinde maaşımı kesin veya kesmeyin deme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.