Mali Müşavir’lere SSK CEZA ‘ları Yolda !

Yeni Yasa ile artık şirketlerede Muhtasar Beyannamesi ile aylık SSK bildirgesi  birleşiyor ,

verilecek  yeni beyannamede ,beyannameyi düzenleyen mali müşavirlere  SSK Müfettişleri ceza yazma hakkı geliyor..

Daha önceden işçi çalıştıran  işveren  SSK’ lı çalışan veya çalışmayanlardan,beyanlardan  sorumlu iken şimdi  işverenle birlikte müteselsil sorumluluk  o Şirketin Mali müşavirine geliyor….

Hem çalışanların uygunluğu,hemde doğruluğu ,hemde defter ve kayıtlardan sorumluluk   üst üste   mali müşavirin  oluyor….

6728 sayılı Yasa ile  bir değişiklik yapılarak bu işlem gerçek oldu. Daha önceki 5510 sayılı yasada işveren ,işveren vekili sorumlu iken şimdi mali müşaviri işveren vekili yaparak ,beyanname gönderen ,işlem yapan işveren vekili sayarak yeni sorumlulukları yasa   yüklemektedir.İşyerinde  sigortasız işçi çalıştırmada, sanal işçi göstermede,icrai sorumlulukta işverenle birlikte  yeni sorumlukta ortak muhasebeci-mali müşavirler de olacak..

Nereden çıktı bu ?

İşveren adına vergi beyannamelerinin beyanı,uygunluğu,doğruluğu, için noterden vekaletname ile sorumluluk alan  mali müşavirler , ücret  bordro, banka ödemeleri, faturalar ,ödemeler ,tahsilatlar ve  her türlü belgeden SGK Müdürlüklerine karşı  sorumlu da  işveren ile iş yeri muhasebecisi de sorumlu    !

Müştereken ,müteselsilen sorumluluk  ise;  Eğer bir işveren sigortalı bildirmesi gereken bir işçiyi sigortasız çalıştırırsa, bunu da müfettiş defter incelemesi yaparken tespit ederse,  işverene çıkacak cezaları, çıkartılacak prim borçlarını işveren ile  muhasebeci ödemek zorunda kalabilecek..

Sorumluk !
5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de sorumlu olarak  En buyuk sorumluluk. alıyorlar .SGK  kurumu işverene başvurmaya gerek kalmadan doğrudan muhasebeciye haciz uygulayabilecek…

SGK Müfettişi  bankadan ödenen veya ödenmeyen   ama deftere geçirilmeyen bir ücret tespit ettiği zaman gel bakalım muhasebeci  , çıkacak cezaya işveren ile birlikte  doğrudan müteselsilen sorumlusunuz diyebilecek.. Böylece Muhasebecilere ceza kesmeye başlayacak!

İşveren Sigortasız adam çalıştıracak ceremesini muhasebeci çekecek .. Devlet , muhasebeciye  sahte sigortalı bildirdin , sahte işyeri açtın, sahteci mükellefin var  diye  ödeme emri gönderecek

Böylece ; muhasebeci -mali müşavirlere   çok  ağır bir yük geliyor.. Düşük ücretlere  defter tutup,  bazılarınıda zamanında tahsil edemeyip, üstünede SGK dan ceza ile karşı karşıya kalmak,  muhasebe mesleğine yapılacak en buyuk  yüktür.

Nedeni ; SGK’nın cezaları çok ağırdır.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.