Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığından 14 Maddelik Talepleri

Meslekte Birlik İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği  yöneticileri tarafından ,Mevzuat değişikliği hakkında hazırlanan 4 maddelik talep listesi Maliye Bakanlığa, Müsteşarlığa ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunuldu.
Sektörümüzün sorunlarını, gerek meslektaşlarımız açısından, gerekse ülkemiz açısından değerlendirilen  14 maddelik talepleri şu şekilde;
1- Ba-Bs Beyanlarında Otomatik Doğruluk Uyarı Sistemi Getirilmeli ve 30 Günlük düzeltme süresi tanınmalı, Ba-Bs bildirimlerinin KDV beyannamesinin eki olarak verilmesi sağlanmalı,
2- Ba-Bs Beyanlarında cezalar makul seviyelere çekilmeli, otomatik doğruluk uyarı sisteminden önceki cezalar iptal edilmeli, otomatik doğruluk sisteminden beyan uyumsuzluğuna ilişkin uyarı gelmediği halde düzeltme yapan firmalara ceza uygulanmalı
3- Mesleki mücbir sebep tanımlanmalıdır. (Hürriyeti kısıtlılık hali – raporda desteklenen iş görememezlik hali – Ameliyat durumu – Hastane yatış – Her türlü yaralanmalı kaza hali – Birinci dereceden vefat (Anne-baba-Evlat-Kardeş))
4- mali tatil döneminin Meslek mensuplarının gerçek tatil yapabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi
5- YMM uhdesindeki bazı raporların SMMM’lerce de yapılabilmelidir. (İthalatçı Bilgi Formu – KDV iadelerinin 100,000 TL’ye kadar olan kısmının SMMM’ler tarafından yazılması)
6- Tüm Beyannamelerde SMMM imza zorunluluğu getirilmeli veya basit usül ile GMSİ hariç Tam tasdik olanlar dahil tüm beyannamelere SMMM imza zorunluluğu getirilmeli.
7- kesin Mizanların Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Beyannamesi eki olarak verilmeli
8- Sınavla Kadrolu veya Sözleşmeli Vergi – Müfettişliği olabilme hakkı verilmeli,
9- TÜİK formlarının hazırlanma yükünün meslek mensuplarının üzerinden alınması, vergi dairesi ve SGK’ya verilen bilgilerin TÜİK sistemine online olarak aktarılması
10- E defter yüklemelerinin İlgili Dönem Geçici beyanlarının verildiği aynı sonuna bırakılması,
11- Beyin amortismanı -yıpranma-beyin yorgunluğu hakkı tanınmalıdır. (20 yıla + 5 yıl yıpranma)
12- Vekaletsiz sözleşme ile işlem vekaletlerinin ofis bünyesinde değerlendirilmesi
13- Son Geçici Vergi Beyannamesinin Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesi ile birleştirilmesi,
14- Beyannamelerin son verilme günü her ayın 27. günü -son ödeme her ayın 30. günü olmalı
Mali Müşavirlik mesleği ve Mali Müşavirlere kolaylıklar getirecek istekler İdare tarafından nasıl destekleneceği merak edilmektedir.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.