ORTAK OLDUĞUNUZ ŞİRKETİN  MALİ TABLOLARINDA BAĞIMSIZ İÇ  DENETİMİN FAYDALARI  ?

 

Ortak olunan Şirketlerde  Finansal  tablolar ,şirketin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı  ,mali  tablolara  temel oluşturan  muhasebe  kayıtlarının  doğruluğu ve güvenilirliği  incelenerek  muhasebe-raporlama sitemleri check – up yapılarak,incelenerek , yeniden  gözden geçirilerek  UFRS ve  Mali Mevzuata uygunluğu  denetimi yapılır.

Bu denetimler  ;muhasebe bilgi güvenilirliği, fiziki varlıkların  doğru  ve  güvenilir  reel şekilde  kayıtlara intikali, fiziki varlıkların  suistimallere karşı korunaklı olup olmadıkları ,kayıtlara kaynak teşkil eden  belge ve bilgilerin  doğru güvenilir  ve şirket politika ve hedeflerine uygunluğu incelenir ve denetlenir.

Peki denetim çalışması sırasında   ; Bilgi –belge-raporlardaki hileli  durumlar,yolsuzluk  ihtimalleri  incelemeleri yapılır. Varsa Hata –hile suistimal yolsuzluklukla ilgili tespitler,incelemeler, önlenmesi için politikalar önerilir,

Şirkete,ortaklarına fayda  üreten denetim hizmetidir .Üçüncü göz  incelemsidir.

Değer  üreten ,şirketi ayakta tutan,sürdürülebilir olmada sağlıklı yapı  olarak ilerlemesi ve büyümesinde  pozitif etkiler oluşturur.

Şirket ortakları şirketi hakkında sağlıklı-hesap verilebilir ,şeffaf  yönetim ve idare edilmesini  sağlar

Detaylı bilgi için uzmanı ile çalışmak  tavsiye edilir

www.muhsinbilgi.com

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.