Sivil Örgütlere BAĞIMSIZ DENETİM Neden Gereklidir ?

Demokratikleşme  Sivil Toplum Örgütlerin adedinin artması ve  fayda üretmesi ile  toplumlar da  gerçekleşir. S.T.K ‘ lar , ülkenin sosyal, kültürel, eğitim, sportif, mesleki v.s. konularda dayanışma ilkeleri içinde çalışmalar yapmak ve gerekli hallerde  idarecilere  görüş ve önerilerde bulunurlar . Bir de  bu teşekküllerin mali yapıları vardır.  Faaliyetlerini  güvenilir, şeffaf ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yürütmelidirler.

Bu yapıların temelinde   Kar amacı gütmeyen  bir anlayış yatar. Toplum  yararına faaliyetlerde bulunmaları,  kaynaklarını üyelerinden aidat, bağış ve sosyal etkinliklerden sağlamaları,faaliyetlerini çeşitli vergi muafiyetleri, indirimleri ve bazı durumlarda kamu kaynakları ile desteklenen   bir tür yarı  kamu kurumu özelliğine sahiptirler

Bu yapılar ;

1- Özel Vakıflar:

2-Birlik ve Dernekler:

3-Spor Kulüpleri ve Federasyonları:

4-Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve kooperatifler:

5-Meslek Odaları:

6-Sendikalar:

Bu yapılarda amaçlarını  gerçekleştirmek için faaliyet göstermeleri ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde yönetim, denetim ve disiplin kurallarının görev ve yetkileri ile seçim yöntemleri ve gerek dönemsel faaliyetleri, gerekse dönemsel hesap verebilirlik kuralları yer almaktadır. Denetim de Bağımsız Denetim Yoktur.Kamuya  açık hesap verilebilirlilik yoktur.

Bu durum   yarı kamu görevi yapan   yapılar için  kabul edilebilir bir durum değildir  Halkın gönüllü katkılarıyla ülkenin yararına faaliyet göstermek için tescil edilen yapılar  Halkın malıdır ve bu katkıların hangi amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının ilgililer ile yetkililer tarafından da bilinmesi en doğal bir hak ve yasal kuraldır.

Bu nedenle, özellikle mali denetimlerin yürürlükteki vergi ve muhasebe yasalarında öngörülen kurallara uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenmesi  Bağımsız Denetçiler  ile yapılması Raporların Yıllık olarak kamuya açıklanması gereklidir.Genel Kurullarında üyelerine açıklanmakta ve  katılımcıların çoğunluğu ile ibra edilmektedir. Yöneticilerin  uzun süreli iktidarlığı saltanata dönüşmektedir.

Bu tür  yapılarda Denetim Kuruluna seçilenler veya görevlendirilen  kişiler ancak Derneğin genel faaliyetleri ile ilgili iç denetim yapabilmelidir. Gerek iç denetim gerekse bağımsız dış denetim işlemlerinin etkinleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler  yapılmalıdır.

Sonuç olarak ,Tüm  Birlik ve Dernekler  Bağımsız Denetim zorunluluğu gelmelidir. Şefaf- hesap verilebilir ve kamuyu aydınlatmak için gereklidir. STK lar üzerindeki olumsuz görüş-kanı ve algı ortadan kalkmış olur.

Bu Örgütlerin kar amacı gütmemeleri, bunların sıhhatli, güvenilir ve usulüne uygun muhasebe kayıtları tutmamaları, bunların vergi ve sosyal güvenlik ile diğer yasal yükümlüleri ile bağımsız denetimden muaf  lığını   oluşturamaz. Her vesileyle kayıtdışı ekonomi konusunda hükümete eleştirilerde bulunan bazı Örgütlerin bu hususta kendilerinin yürürlükteki mevzuat kurallarına gerektiği gibi riayet ettiklerini icraatlarıyla halka kanıtlamalıdırlar; yani halka karşı her zaman şeffaf ve hesap verebilir olmalıdırlar.

ŞEFFAF SİVİL TEŞEKKÜLLER kendileri BAĞIMSIZ DENETİM TALEP ETMELİ ve  RAPORLAR basın yolu ile yayınlanmalıdır.

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.