SPK’dan piyasa ilke kararı

SPK.104.1 (28.05.2014 tarihli ve 16/514 s.k.) sayılı İlke Kararı:

21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin “İçsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “hesap dönemi” ifadesinin, “6 aylık ve 12 aylık dönemler” olarak kabul edilmesine karar verilmiştir. (Örnek: BİST 100 endeksinde yer alan banka dışı halka açık bir anonim ortaklık için Kurul’un II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nde yer alan son bildirim tarihlerinde finansal tabloların kamuya açıklandığı varsayılarak 2014 yılı için işlem yapılacak ve yapılmayacak dönemleri gösterir örnek hesaplama aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Mali tabloların daha erken yayınlanması halinde yayınlanma tarihinden itibaren işlem gerçekleştirilmesi mümkündür.)

 

 

Sevebilirsin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.