TURKIYE ‘de YOLSUZLUK Artısı

İstanbul da faaliyet yapan  Yolsuzlukları denetleyen  MUHSIN BİLGİ ‘ Türkiye’de ki  yolsuzluklar   artışı  yükselmektedir.  ACFE  Kuruluşunun  şirketler üzerinde  yapmış olduğu araştırma neticesinde  yıllık ciroların %7 si çeşitli hile  yöntemleri ile Suistimal edildiği, ülkemizde  bu oranın %15 ler de olduğunu ‘ söylemektedir.Aynı zamanda  TUSIAD tarafından yapılan araştırmada bu söylemi teyit etmektedir.

TÜSİAD’ın yolsuzluk araştırmasına göre, iş dünyasının yarıya yakını yolsuzluğun artacağını düşünüyor. Yolsuzluğu sorun olarak en fazla algılayan sektör ise ulaştırma.

TÜSİAD tarafından hazırlanan yolsuzluk araştırmasına göre, iş dünyasının yüzde 46’sı önümüzdeki dönemde yolsuzluğun artacağını düşünürken; yolsuzluğu sorun olarak en fazla algılayan sektör ulaştırma, en az algılayan sektör ise inşaat oldu.

TÜSİAD tarafından İstanbul’da iş dünyasını temsil eden 801 kişilik örneklem grubu üzerinden hazırlanan “İş Dünyası Bakış Açısıyla Yolsuzluk: Algı ve Politika Önerileri” araştırmasına göre; katılımcıların yüzde 37’si sektöründe yolsuzluğun sık veya yüksek boyutta olduğunu, yüzde 46’sı ise daha da artacağını düşünüyor.
Yolsuzluğun bugün itibarıyla sık, boyutunun da yüksek olduğunu düşünenlerin ise yüzde 57’si yolsuzluğun daha da artacağı görüşünde. Vergilerin yüksekliğini, işgücü maliyetlerini ve kayıtdışı ekonomiyi daha önemli sorunlar olarak sıralayan iş dünyası, rüşvet ve yolsuzluğu orta derecede önemli bir sorun olarak nitelendiriyor.

İş adamları şirketlerindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak -tespit etmek, öğrenmek    istememektedir.Hala  şirketlerinde  yolsuzluk haberlerinin olmadığına inancı korumaktadır.Uzman Denetçi Muhsın Bilgi, ‘ yapmış olduğumzu denetimlerin %90 nında mutlaka yolsuzluklarla karşı karşıya kaldıklarını ve  şirketlerdeki kanser hucresi  gibi yayıldığını ve sistemli şekilde  çeşitli metodlarla yapıldıklarını  tespit ettiklerini ‘  söylemekteler

Yolsuzluğun sadece dönemsel olmadığını ve çok uzun zamandır var olduğunu ifade eden Dinçer, “Siyasi rant veya kişisel çıkar için kamu kaynaklarını kötüye kullanan bazı siyasetçilerin, kendi menfaatleri için adil rekabeti, çevreyi ve içinde bulundukları toplumu hiçe sayan bazı iş insanlarının, etik değerler ile bağdaşmayan ve yolsuzluğu ve rüşveti belirli koşullarda maruz gören anlayışın bu süreçte payı olsa gerek” diye konuştu. Dinçer, yolsuzluğun ekonomide yarattığı kayıpların yanı sıra, kurumlara duyulan güveni sarstığını, adalet duygusunu zedelediğini ve ülkeler için itibar kaybı yaratarak yatırımcıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Kamu- özel  yolsuzluklar uzman denetimlerle ortaya çıkarılması gerekmektedir. İhbar  mekanizmaları çalıştırılmalıdır.Uzmanlar her  şirketin   hile suistimal ve yolsuzluk check -up ından geçmesi   gerektiğinji vurgulamaktalar .

Para ve insanın olduğu her yerde yolsuzluk ,suistimal  ihtimali yüksektir .Çeşitli metotlarla  engellenmeli ve  dönemsel denetimlerle  tespitler yapılmalıdır.

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.