Kategori: Denetim Hakkında

Firmalarda yapılması gereken denetimler , denetim çeşitleri, ürettiği faydalar

0

İnşaatlarda SSK Yapı Birim Maliyet Bedelleri Hesaplamasında Dikkat edilecek Hususlar

İnşaat Firmalarının SSK  prim hesaplamasında en çok dertlendiği husus ssk yapı birim maliyet bedelleri hesaplanmasında 2016 yılı  oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 10.12.2013 tarih ve 2013/41 sayılı Genelge ile değişik 04.02.2011 tarih ve 2011/13...

0

Ücreti Elden Ödeme Yapanlara HAPİS CEZASI

işverenlerimizin hatalarından biride kanunları dolanarak işlem yapmaktır.İşletmelerde küçük maliyetleri düşüneyim derken büyük riskler almaktalar .Buna örnek davranışlardan biride işçilere elden ücret ödemeleridir. 10 kişi üstü işçi çalıştıran işverenlerin banka kanalıyla yapacakları ödemelerde ücretin tümünü...

0

Spor Kulupleri Neden Bağımsız Denetim den geçmeli ? Sağlayacağı Faydalar

Bağımsız denetim  şirketlere sağladığı faydalar kadar da site -dernekler-vakıflar-spor kulupleri yönetimlerinide yüksek  fayda sağlamaktadır.Durum tespitleri,alanında uzman bağımsız denetçiler  incelemeleri ile daha şeffaf daha hesap verilebilir olunmaktadır.Genel kurul öncesi yönetimlerin elini güçlendirmekte ve  harcama ve...

0

E-Defter ile yeni dönem

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile E-Faturaya geçmek zorunda olan mükelleflere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluğu getirildi. E-Deftere geçmek zorunda olan mükellefler, 1 Ocak...

0

Sanayi Sicil Belgesinde son durum

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. Maddedesi gereği üretim faaliyetinde bulunan firmaların Sanayi Sicil Belgesi alması zorunludur. Firmaların üretime başladıkları tarihten itibaren 2 (İki) ay içerisinde başvuruda bulunmaları, bu süreyi aşmaları halinde...

0

ORTAK OLDUĞUNUZ ŞİRKETİN  MALİ TABLOLARINDA BAĞIMSIZ İÇ  DENETİMİN FAYDALARI  ?

  Ortak olunan Şirketlerde  Finansal  tablolar ,şirketin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı  ,mali  tablolara  temel oluşturan  muhasebe  kayıtlarının  doğruluğu ve güvenilirliği  incelenerek  muhasebe-raporlama sitemleri check – up yapılarak,incelenerek , yeniden  gözden geçirilerek  UFRS ve  Mali...