Kategori: Denetim TV

Denetim çeşitlerinin görsel anlatımı, denetim uzmanlarının çalışmaları, yaşamdaki denetim sahalarının görsel sunumları

0

Özel Şirket Doktorunuz Var mı?

Özel Şirket Doktorları hizmet vermeye başladı ,Nasıl mı? Ticari hayatımıza şirket doktorları da katıldı. Şirketleri özel teknikler ile check up yapılıp,şirket içi hasta hücreler tespit edilerek tedavi yapılması metodu. peki nasıl olmakta? Alanında uzmanlardan...

0

Özel Kayyumlar Görevde

Özel Kayyumlar Görevde ; Şirketlerin uluslararası faaliyet yapması,faaliyetlerin çeşitliliği yönetimde farkındalıklar oluşturmaktadır.Bağımsız yönetim kurulu üyeleri,özel kayyum yönetimleri gibi.. Ülkemizde kayyum müessesesi  hukuki olarak iflas-iflas erteleme durumlarında mahkeme tarafından atanan kişiler ile yönetilmesi anlaşılmaktadır.Daha sonra...

0

Muhasebe Mesleğin 20.Yılında İSMMMO Belgeseli

01/03/2015 Muhasebeciler  günü ve  Muhasebe Haftası   etkinlikler  başladı. Muhasebe Mesleğinin 20.Yılında İSMMMO Belgeseli  geçmişten geleceğe muhasebe mesleği ve emek verenler ile söyleşi şeklinde hazırlanmıştır. Muhasebe mesleği  vergi sorumlusunun  devletine olan  vergi görevinde  köprü vazifesi...

0

ÇALIŞAN HİLELERİ VE SUİSTİMALLERİ

Şirketlerimizde  çalışanların işletmeye   çalıştıkları sürece nasıl faydalı olurlar ? işletmede  yaptıkları işlerde işletmeyi zarar uğratırlar mı ? İş yeri suistimalleri nasıl fark edilir ? Suistimalleri engelleme yolları var mıdır ? En çok yapılan...

0

Vergi Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik Hizmetlerinin Pozitif Etkisi

Şirketlerin vergi idaresi ile her zaman karşılaştıkları vergisel uyuşmazlıklar-cezalar- denetlemeler ve incelemelerde uzmanlardan faydalanmak olası vergisel yanlışlıkları önlemektedir. Bu konuda hizmet veren şirkerler mevcut olup hizmetleri ise ; 1- Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları...

0

Araştırmacı Muhasebe Çalışmaları şirketlere ne sağlar ?

Şirketlerin  muhasebe kayıt sisteminde sadece vergi  için  değil bilgi için  veri oluşu  şirketlerde verilerin incelenmesinde  araştırmacı muhasebe çalışmasını zaruri hale getirmektedir. Bu kapsamdaki hizmetler ; 1-Şirket kayıtlarında hileli kayıtların varlığı , 2-İşletme çalışanları tarafından...

0

Aile Şirketlerine Özel Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye  de  işletmelerin çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı, boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar....

0

Mali Denetim Hizmetleri

Mali denetim hizmetleri olarak ; Şahsi ve Kurumlarda , kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve : Muhasebe Denetimi Bilanço Denetimi Gelir Tablosu...

0

Kurumsal Check-up

ÖN İNCELEME VE MEVCUT DURUM ANALİZİ Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. (KURUMSAL...

0

Mali Bilirkişilik

Mali Bilirkişilik Hizmeti nelerdir ? Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak ve : ◦Ticaret Mahkemelerinde ◦Vergi Mahkemelerinde ◦İş Mahkemelerinde ◦Ağır Ceza Mahkemelerinde ◦Asliye Hukuk Mahkemelerinde ◦Uzman ve açıklayacı...