Kategori: Denetim TV

Denetim çeşitlerinin görsel anlatımı, denetim uzmanlarının çalışmaları, yaşamdaki denetim sahalarının görsel sunumları

0

Muhasebe Mesleğin 20.Yılında İSMMMO Belgeseli

01/03/2015 Muhasebeciler  günü ve  Muhasebe Haftası   etkinlikler  başladı. Muhasebe Mesleğinin 20.Yılında İSMMMO Belgeseli  geçmişten geleceğe muhasebe mesleği ve emek verenler ile söyleşi şeklinde hazırlanmıştır. Muhasebe mesleği  vergi sorumlusunun  devletine olan  vergi görevinde  köprü vazifesi...

0

ÇALIŞAN HİLELERİ VE SUİSTİMALLERİ

Şirketlerimizde  çalışanların işletmeye   çalıştıkları sürece nasıl faydalı olurlar ? işletmede  yaptıkları işlerde işletmeyi zarar uğratırlar mı ? İş yeri suistimalleri nasıl fark edilir ? Suistimalleri engelleme yolları var mıdır ? En çok yapılan...

0

Vergi Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik Hizmetlerinin Pozitif Etkisi

Şirketlerin vergi idaresi ile her zaman karşılaştıkları vergisel uyuşmazlıklar-cezalar- denetlemeler ve incelemelerde uzmanlardan faydalanmak olası vergisel yanlışlıkları önlemektedir. Bu konuda hizmet veren şirkerler mevcut olup hizmetleri ise ; 1- Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları...

0

Araştırmacı Muhasebe Çalışmaları şirketlere ne sağlar ?

Şirketlerin  muhasebe kayıt sisteminde sadece vergi  için  değil bilgi için  veri oluşu  şirketlerde verilerin incelenmesinde  araştırmacı muhasebe çalışmasını zaruri hale getirmektedir. Bu kapsamdaki hizmetler ; 1-Şirket kayıtlarında hileli kayıtların varlığı , 2-İşletme çalışanları tarafından...

0

Aile Şirketlerine Özel Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye  de  işletmelerin çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı, boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar....

0

Mali Denetim Hizmetleri

Mali denetim hizmetleri olarak ; Şahsi ve Kurumlarda , kurum içi ve kurum dışı isteğe bağlı olarak bağımsız denetimler ve raporlar sunmak , fizibilite çalışması yapmak ve : Muhasebe Denetimi Bilanço Denetimi Gelir Tablosu...

0

Kurumsal Check-up

ÖN İNCELEME VE MEVCUT DURUM ANALİZİ Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. (KURUMSAL...

0

Mali Bilirkişilik

Mali Bilirkişilik Hizmeti nelerdir ? Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak ve : ◦Ticaret Mahkemelerinde ◦Vergi Mahkemelerinde ◦İş Mahkemelerinde ◦Ağır Ceza Mahkemelerinde ◦Asliye Hukuk Mahkemelerinde ◦Uzman ve açıklayacı...

0

Mahkemelere Yönelik Uzmanlık Çalışmaları

Mahkemelere yönelik uzmanlık çalışmaları denilince öncelikle şirketlerin dava öncesi  çalışmaları akla gelir. Bu çalışmalar ; Alanında uzman bilirkişilerden oluşan ekiple yapılan çalışmalardır. iki ana çalışma alanında hizmet  mevcuttur. Dava Destek Danışmanlığı Uzman Şahitlik Dava destek danışmanlığı...

0

World Audit System nedir?

Dünyaca ünlü denetim sitemi WORLD AUDIT SYTEM artık  Türkiye de denetim şirketlerince uygulanmaktadır tamamen fayda ya dayanan ve şirket içi hile suistimal ve yolsuzluk  cihetiyle denetim yapan ve sonuç raporları ile şirketlere fayda üreten...

0

Özel Bilirkişilik

Aile ve şahsa özel meselelerde özel bilirkişilik hizmetleri Özel (Şahsi) vergilendirme- beyanname (Menkul- gayri menkul) Özel mali ve hukuki risklerin çözümü Ücret Bordroları tanzimi- Bildirgeleri İşçi -İşveren ilişkisi danışmanlığı Personel giriş- çıkış ve tazminat...