Kategori: KGK Mevzuatı

Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan mevzuat – tebliğ, uygulama, muhteza vs

0

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

10 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29141 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No:  75935942-050.01.04-[01/30] Toplantı Tarihi: 18/9/2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...

0

Denetimde Muhasebecilerin Rolü

Bu günün ihtiyaçlarını geleceğin kaynaklarını tüketmeden karşılama yeteneği olan Sürdürülebilirlik kavramının son elli yılda bilimsel çerçevesi, raporlama ve denetim standartları oluşturularak ekonomik kalkınmanın yeni paradigması ve global şirketlerin iş modeli haline geldiğini belirtmiştik. Özellikle...

0

KGK dan Yeni Standard

Kamu Gözetimi Kurumu ndan Yeni Standard Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Finansal Bilgilere İlişkin Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardı yürürlüğe girdi. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun İlgili...

0

KGK , Sınırlı Bağımsız Denetim Standardını Yürürlüğe koydu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ara dönem finansal bilgilerin, işletmenin yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimini yürüten denetçi tarafından sınırlı bağımsız denetimi standardını yürürlüğe koydu. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Ara...