Kategori: Özel Danışmanlıklar

Şirketlere özel danışmanlık hizmetleri

0

Satılan Türk Şirketleri

TÜRKİYE DE  YABANCILARA  SATILAN  ŞİRKETLER 2001 başı ile 2002 Mart’ı arasındaki 15 ayda tam 227 yerli firma yabancılar tarafından satın alınmıştı. Yabancılar, yerli şirketlerin 14’ünde hisselerini arttırmış, 20’sinin tümünü, 16’sının yüzde 99’unu, 41’inin yüzde...

0

Aile Şirketlerine Özel Danışmanlık Hizmetleri

Türkiye  de  işletmelerin çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı, boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar....

0

Kurumsal Check-up

ÖN İNCELEME VE MEVCUT DURUM ANALİZİ Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. (KURUMSAL...

0

Aile Şirketlerinin Ömrü Neden Kısa Oluyor ?

Uzmanlar  uyarıyor ; Klasik aile şirketi metodu ile idare edilen firmaların ömrü kısadır. Aile şirketlerinin  yapılanmasında mutlaka  Profesyonel yöneticilerin olması şarttır. Devamlılığın sağlanması, sonraki kuşaklara devredilmesi ancak böyle mümkün olabilir. İkinci kuşağa geçen aile...