Mayıs ayında şirket kuruluşu olmayan illerimiz açıklandı

Kurulan ve kapanan şirket rakamları açıklandı 2014 Mayıs ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,83 azalış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre 2014 Mayıs ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,83 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 3,83, kooperatif sayısında yüzde 5,05 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14.12 azalış oldu.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,57 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,03 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,69 azaldı.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,31 azalış oldu. 2014 yılı Mayıs ayında, 2013 yılı Mayıs ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 6,74 artış olurken, kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,08 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,59 azalma oldu. 2014 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı, 2013 yılının aynı ayına göre yüzde 18,31, kapanan kooperatif sayısı yüzde 17,65 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,17 azaldı. 2014 yılı ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,87 arttı. 2014 yılının ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,87, kooperatif sayısı yüzde 17,40 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 40,03 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,77 ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,03 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,35 arttı.

2014 Mayıs ayında Gümüşhane, Sinop ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2014 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 4.768 şirket ve kooperatifin yüzde 81,02’si limited şirket, yüzde 17,01’i anonim şirket, yüzde 2,00’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,26’sı İstanbul, yüzde 10,63’ü Ankara, yüzde 5,94’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Gümüşhane. Sinop ve Ardahan illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2014 yılı ilk beş ayında Gümüşhane’de 15 şirket kurulmuş, 5 şirket kapanmış, Sinop’ta 8 şirket kurulmuş, 7 şirket kapanmış, Ardahan’da ise 3 şirket kurulmuş, şirket kapanışı hiç olmadı.

2014 yılı ilk beş ayında toplam 25.440 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 20 bin 871 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,06’sını, 4 bin 058 anonim şirket ise yüzde 44,93’ünü oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Nisan ayına göre yüzde 17,15 oranında arttı. 2014 Mayıs ayında 1.285 şirket ve kooperatif ile 1.473 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2014 Mayıs ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.285’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 917’si inşaat, 666’sı imalat sektöriindedir.

2014 Mayıs ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.473’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 1.050’si inşaat, 473’ü imalat sektöründen oldu. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 342’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177’si inşaat, 154’ü imalat sektöründen oldu. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 548’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177’si inşaat, 129’u imalat sektöründen oldu. 2014 Mayıs ayında kurulan 94 Kooperatifin 29’u Konut Yapı Kooperatifi, 19’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 15’i de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

2014 yılının ilk beş ayında kurulan 506 kooperatifin 145’i Konut Yapı Kooperatifi, 121’i Sulama Kooperatifi, 84’ü de Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kuruldu.

2014 Mayıs ayında kurulan 426 yabancı ortak sermayeli şirketin 111’i Suriye, 33’ü Alman ve 33’ü de İrak ortaklı olarak kuruldu.

2014 yılı ilk beş ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 1.930’dür. Bu şirketlerin 494’ü Suriye, 147’si Almanya ve 113’ü İrak ortaklı oldu. Kurulan 1.930 yabancı ortak sermayeli şirketin 319’u anonim, 1.611 “i limited şirket ve bu şirketlerin 675’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 317’si imalat ve 201’i inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 88,6l’i yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu. Ayrıca yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının ortak olduğu 166 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.