Sahte Fatura Düzenleme de Suç Unsurları

Ticari hayatta   sık rastladığımız terimlerden biri de “sahte fatura-naylon fatura ” terimidir.Gerçekte olmayan,her hangi bir ticari alış -verişe  konu olmayan,mal-hizmet  için düzenlenen fatura olarak tanımlanır.Bu faturaların  kullanımı ve kanuni defterlere kayıtlarında,  Maliye Müfettişleri tarafından tespit edilmesinde ,vergi-vergi ziyaı düzenlenmektedir.Vergi kaçağına sebep verdiği için 3 kat vergi ziyaı ile Vergi Usul Kanunu 359 .Madde ye görede ceza işlemi için  Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.Özel  vergi yasasında belirlenen ceza ile muhatap olunmaktadır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi – Tarih : 27.05.2015- Esas No : 2015/3176- Karar No : 2015/2006 -VUK Md. 359 ile aranacak  kıstasları belirtmiştir.

“Sahte fatura düzenleme suçunun oluşabilmesi için düzenlenen sahte faturaların Yasa’da öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerektiği, ancak sanığın düzenlediği iddia olunan faturaların aslı veya onaylı örnekleri dosya içinde bulunmadığı gibi fatura bilgilerinin de yer almaması karşısında; faturaların asılları ve onaylı suretleri varsa getirtilerek Yasa’da öngörülen zorunlu bilgileri içerip içermediğinin incelenmesi, faturaları kullananlar belirlenip sanıktan alınıp alınmadığı hususunda ifadelerine başvurulması, yine faturalardaki imza ve yazılar ile şirkete ait başka belgeler üzerindeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı hususunda imza incelemesi yaptırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğu hk.”

Aranacak kıstaslar  ve Mükellefin dikkat edeceği hususlar ;

1-Fatura düzenlenmesinde tamlık-zorunluluk ve kanuni bilgiler açık net ve anlaşılabilir olmalı

2-Faturaların aslı-kaşeli-imzalı olarak bulunması gerekli

3-Taraflardan alınıp alınmadığı açıklanmalıdır.Taraf İfadeleri ile kanıtlanmalıdır.

4-Fatura üzerindeki  imza-kaşe-yazıların yetkili-etkili kişilerce olup olmadığı açıklanmalıdır

5-İmzalar incelenmeli-teyit edilmeli

6-Taraflar arasındaki ilişkide usul-esas-ilişki-kurgu-menfaat net olmalı

7-Ticari ve Kanuni icaplar  tam olmalıdır.

            Yukarıda belirtilen esaslarda açıklık- şefffalık ve teyit edilmiş olmakla birlikte ilişkilerde ticari usul ve esaslara riayet edilmesi  de önemlidir.

Basiretli, tüccar vasfı – hal ve hareketi , ticari  özen ve titizliği  de aranmaktadır.  Bu durumlarda Vergi Mahkemesine müracaat edilerek  itiraz edilebilir.Uzmanlara danışmak buyuk fayda sağlamaktadır. 

Unutmayalım ki Güven denetime mani değildir.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.