05 Aralık Milat ! Yeni Vergisel Yükler Hayırlı Olsun!

Vergi Mevzuatında yeni değişiklikler yeni vergiler getirdi hayırlı olsun

1-Kurumlar Vergisi oranı belirli bir süre için %22 uygulanması (Yaklaşık 700.000 Kurumlar Vergisi Mükellefini ilgilendirmektedir.Yürürlük tarihi ise 05.12.2017 den başlıyor yani Kurumların 2018-2019-2020 yılı kazançlarına uygulanmak üzere ,yani 2018 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacaktır.

2-Taşınmazların satışından doğan kazançlara uygulanan %75 lik istisna oranının %50 ye indirilmesi, Yürürlük tarihi 05.12.2017 .

3-kira gelirlerinde uygulanan %25 lik götürü gider oranının %15 e düşürülmesi(Gayrimenkul  Sermaye iradı  geliri elde eden yaklaşık  1.750.000 mükellefi ilgilenmektedir.05.12.2017 (01 Ocak 2017 tarihinden itibaren  elde edilen gelirlere uygulanmak üzere.

4-1.404,06 olan net asgari ücretin altında kalanlara ilave ödeme yapılması,05.12.2017 (01/09/2017 tarihinden geçerli olmak üzere.

5- 2018 takvim yılında  yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayinde gerçekleştirilecek  yatırım  harcamalarına ilişkin oranlar,05.12.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş,

6- Kooperatiflerde risturn istisnası hükümlerinin kaldırılması,yürülük tarihi ise 01.01.2018

7-Kooperatiflerde muafiyet uygulaması ,01.01.2018 yürürlük tarihi,

8-Türkiyede ikametgahı ,işyeri,kanuni merkezi ve iş merkez bulunmayanlar tarafından Katma Değer Vergisi mükellefi olmayan  gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin  verginin hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödemesi,yürürlüğü 01.01.2018

9-Roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması ,yürürlüğü 01.01.2018

10-Finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan teslimlere ilişkin KDV düzenlenmesi ,01.01.2018 tarihi itibariyle

11-İmalat Sanayi yatırımlarına ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla  yüklenilecek Katma Değer Vergisinin  iadesi uygulamasının  2018 yılında da sürdürülmesi,05.12.2017 tarihi itibariyle yürürlükte,

12-Motorlu Taşıtlar  Vergisi Kanunu  Düzenlemeleri (Yaklaşık 24 Milyon  taşıt sahibini ilgilendirmektedir) Yeni ÖTV artışları 01.01.2018 Tarihi itibariyle

13-Engellillerin ÖTV istisnası kapsamında taşıt alımına 200.000 TL sınırlama ,01.01.2018 Tarihi itibariyle,

14-makaronlara ilişkin vergileme ölçülerinin belirlenmesi  ve makaronların ÖTV kapsamına alınması.05.12.2017 itibariyle,

15-Bazı içeceklerin  ÖTV kapsamına alınması(Limonatayı kapsama alan düzenleme)01.01.2018 itibariyle,

16-Bilinen adreslere MERNİS  kayıtlarında yer alan adreslerin eklenemsi uygulaması,05.12.2017 itibariyle,

17-Özel İletişim Vergisi oranlarının %7,5 olarak belirlenmesi,(Nufusun tamamını ilgilendirmektedir)01.01.2018 tarihi  itibariyle,

18-Transfer fiyatlandırmasında yöntem belirleme anlaşması harçlarının kaldırılması,05.12.2017 itibariyle,

19-Emlak vergisi artış oranları sınırlandırılması (Yaklaşık 21 milyon emlak sahibini ilgilendirmektedir)05.12.2017 itibariyle  yürürlükte,

20-İhtiyati hacze itiraz süresi ve ödeme emri bildirmeleri için belirlenmiş olan 7 günlük sürenin 15 güne çıkarılması,01.01.2018 İtibariyle yürürlüktedir.

Bu vergiler hayırlı olsun,geçici başlayanlar kalıcı olmasın,Yeni düzenleme yeni vergi demektir.Devlete ve millete hayırlı olsun

Kaynak ; 7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.