Tagged: Bağımsız denetim

0

Bağımsız Denetimin Yeni Matrahları

Kasım 2015′ de KGK internet sitesinde yayınlanan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) taslağı, Yine KGK tarafından internet sitesinde açıklanan 2016-2020 Stratejik Planına göre Ocak ayında yayınlanacak ve 01.01.2018 tarihi itibariyle de yürürlüğe girecektir. Söz...

0

ORTAK OLDUĞUNUZ ŞİRKETİN  MALİ TABLOLARINDA BAĞIMSIZ İÇ  DENETİMİN FAYDALARI  ?

  Ortak olunan Şirketlerde  Finansal  tablolar ,şirketin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı  ,mali  tablolara  temel oluşturan  muhasebe  kayıtlarının  doğruluğu ve güvenilirliği  incelenerek  muhasebe-raporlama sitemleri check – up yapılarak,incelenerek , yeniden  gözden geçirilerek  UFRS ve  Mali...

0

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU YETKİLENDİRİLMESİ HK

Yetkilendirme Denetim yapmaya yetkililer MADDE 11 – (1) Denetim, sadece Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir. (2) Denetim kuruluşları ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin Kurum tarafından ilanıyla başlar. (3) KAYİK’lerin...

0

Bağımsız denetim paneli yapıldı

İstanbul SMMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaya ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Tuna tarafından yapıldı. Mustafa Çaya konuşmasında meslek mensuplarının yaşamış oldukları sorunlara değindiler. Meslek mensuplarının tüm vergi kanunlarını,...