Stratejik Planlama Hizmetleri

Şirketler rekabet ortamında kuruluşların sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlayabilmeleri için;
stratejik değişimlere hızla uyum sağlayabilmeleri, müşteriye sundukları ürün ve hizmetlerde farklılaşmaları ve
iş süreçlerinin verimliliğini arttırmaları gerekiyor.

Bu çerçevede kuruluşların dinamik organizasyon yapılarına sahip olmaları,
yaratıcı, yenilikçi yeteneklerin önünü açan, verimliliğe odaklı bir çalışma ortamı yaratmaları
ve katma değer yaratarak bunu ürün ve hizmetlerine yansıtmaları öncelik kazanıyor.

Mükemmel süreçler kuruluşun vizyonu ve stratejisi müşterilerin
ve potansiyel müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerine uygun
ise orta ve uzun vadeli planları bu beklentileri karşılamaya yönelik ise anlamlıdır.
Aksi bir durum mükemmel süreçler ile satılamayan mükemmel ürünler gerçekleştirmek olur.

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

DURUM ANALİZİ

Plan ve programlar
SWOT analizi
Piyasa Analizi
Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi
NEREDEYİZ?

MİSYON VE İLKELER

Kuruluşun varoluş gerekçesi
Temel ilkeler

VİZYON
Arzu edilen gelecek
NEREYEULAŞMAK İSTİYORUZ?

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Orta vadede ulaşılacak Amaçlar
Sipesifik,somut ve ölçülebilir hedefler
Amaç ve hedeflere ulaşma Yöntemleri

FAALİYETLER VE PROJELER
Detaylı iş planları
Maliyetlendirme

GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?
Hizmetler ve detaylar icin www.worldauditsystem.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.