Tagged: işçi

0

Maaşlar Bankadan Alınacak

Daha önce 10 kişi ve üstü işçi çalıştıran yerlerde maaş ödemeleri banka mecburiyeti var iken şimdi bu oran aşağı çekildi 5 ve üstü işçi çalıştıranlar maaşları bankadan alacaklar Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki...

0

İŞE İADE’lerde ÖZEL DURUMLAR

İşe iade uygulamalarında Pratik durumda karşılaşılan önemli hususlar ; SGK Açısından ; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na istinaden işverenler, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili prim ve hizmet bilgilerini asıl,...

0

İstihdam Teşviki Süresi Uzatıldı

6111 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici 10. madde eklenmişti. Bu maddeyle getirilen düzenlemeye göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra işe alınan sigortalıların, işyerinde son 6 ayda çalışan sigortalı sayısına ilave olması...

0

Mazeretim Var İznim Yok !

657 sayılı kanuna tabi memurlar ile  SGK lı çalışan işçiler arasında  bir çok  haklar eşitlenirken bazı haklar hala verilmemeiş durumdadır.Örnek Mazeret izni . Bu hakkın kullanımı konusunda   4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler...

0

Kıdem tazminatın da yenilikler

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı işverenin belirli koşullarda çalışana ödemesi gereken 1475 sayılı İş Kanunu gereğince getirilmiş bir tazminat hakkıdır. 1475 sayılı İş Kanununun diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış olsa da kıdem tazminatı düzenlemesi halen...

0

Çağdaş Köle ; ÇOÇUK İŞÇİ

Terre des Hommes adlı sivil toplum kuruluşunun araştırmasına göre, dünyada 21 milyon kişi zorla çalıştırılıyor. Bunların 5,5 milyonu ise çocuk. Çocuk ve yetişkinlerin kölelik benzeri koşullarda zorla çalıştırılması, yılda yaklaşık 150 milyar dolarlık ek...

0

Koza’ da neler oluyor

Koza Altın, 109 personelin iş akitlerini feshetti. Koza Altın İşletmeleri, Mastra işletmesi yeraltı patlatma faaliyetinin durdurulması nedeniyle işten çıkartma hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mastra işletmesinde yeraltı patlatma faaliyetinin, patlayıcı madde satın alma ve...