Kurumsal Check-up Hizmetleri

Şirketlerde Kurumsallaşma yönünde çalışmalar da Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir.
Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir.

(KURUMSAL CHECK-UP)

Bu çalışma da kurumun yapısına bağlı olarak değiştirilebilecek bir süreçte yürütülür.
Çeşitli teknikler kullanılarak kurumun tüm fonksiyonları açısından tespitler ve öneriler geliştirilir.

Çalışma sonucunda ortaya konulan rapor,
kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir.
Kuruma sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.

Kurum personeli ile birebir görüşmeler yapılması
Kurum içerisindeki görev, sorumluluk ve yetki dağılımı incelenmesi
İş/evrak akışları analizleri
Kurumun organizasyon yapısındaki ve yetki/sorumluluk dağılımındaki eksiklikler
Eğitim ihtiyaçları analizleri
SWOT Analizi
Çalışanların motivasyon, tutum, bağlılık, beklenti, kişisel öncelikler ve memnuniyet
(iş, yönetici,iş ortamı,çalışma arkadaşları,ücret açısından)düzeyini ölçmek amacıyla anket uygulamaları ve mülakatlar
Bu hususlara ilişkin değerlendirme ve önerileri kapsayan öninceleme ve mevcut durum analizi rapor çalışmaları ile birlikkte şirketi
kurumsal bir kültür ve yapıya kazandırmaktır temek amaç
Tüm detaylar ve hizmetler için www.worldauditsystem.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.