Vergi Uyuşmazlıklarında Bilirkişilik

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Şirketlerin veya şahısların her türlü vergisel alanda danışmanlık ,
vergisel çözümler üretmek ve davalarında yardımcı olamak
Mali yaptırım getiren Vergi Cezaları (Vergi Ziyaı- Usulsüzlük- İş yeri kapama)
Hürriyeti bağlayıcı ceza gerektiren vergi suçları(kaçakçılık- mükellifin özel işlerini yapma- mahremiyetinin ihlali)
Vergi uyuşmazlığın idari yollarla çözümü
Uyuşmazlığın dava yoluyla çözümü
Vergi davalarında tebligat ve cevap verme
Amme Alacağının tahsiline ilişkin uyuşmazlık
Vergi mahkemesinin nihai kararına karşı başvuru yolları- Temyizi
Vergide uzlaşma- pişmanlık
gibi vergisel yükümlülüklerin getirdiği problemlere çözüm üretmek hizmetleri

Detaylı bilgi için www.bilirkisi.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.