Tagged: çalışan

0

Yıllık izinde para cezası

Bugün de yıllık izinle ilgili yükümlülüklere uymayan işverenlere verilen idari para cezalarını yazalım istedik. Yıllık izni İş Kanunu’na aykırı olarak bölmek: Yıllık ücretli izni Kanuna aykırı olarak bölen işveren veya işveren vekiline bu durumda...