Tagged: mali müşavir

0

ARTIK YETER

ARTIK   YETER    ! Mükellef bir sıkıntı ile karşılaştığında  ilk suçladığı departman  belli, Hatalar,Ödenmeyen faturalar,gelmeyen alacaklar,geciken ödemelerin müsebbibi yine belli , SGK,Vergi Dairesi,İşkur,Belediye,diğer  Devlet Kurumların ilk suçladığı  kişi belli, Dernek,vakıf,parti,sivil teşekküllerin   tahsil edemediği aidatlarda suçladığı...

0

Mali müşavirler dikkat!

Mali Müşavirlere şimdi dikkat etme zamanı ! SGK Başkanlığı son düzenlemeler çerçevesinde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu defter ve...

0

Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığından 14 Maddelik Talepleri

Meslekte Birlik İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği  yöneticileri tarafından ,Mevzuat değişikliği hakkında hazırlanan 4 maddelik talep listesi Maliye Bakanlığa, Müsteşarlığa ve Gelir İdaresi Başkanlığına sunuldu. Sektörümüzün sorunlarını, gerek meslektaşlarımız açısından, gerekse ülkemiz açısından...

0

Geleceğin Altın Meslekleri !

Geleceğin Altın Meslekleri içinde Mali müşavirlik ön planda  olacağı  uzmanlarca belirtilmektedir. Nedeni  ise büyüyen ekonomi de uzman muhasebeciye ihtiyaç artmaktadır.Günümüzde tüm şirketler  için uzman-işi bilen-pratik ve bilgili meslektaşa  büyük bir ihtiyaç  olduğuda bilinmektedir. Mali...

0

MALİ TATİL ?

MALİ TATİL neler getiriyor ? 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca...