Tasfiye Halinde Geçici Vergi Beyannamesi Verilir mi ?

Tasfiye Halinde Geçici Vergi Beyannamesi Verilir mi ?
23 Eylül 2013 yayınlandı | info tarafından
Tasfiye halinde geçici vergi beyannamesi verilir mi ? Tasfiyeye giren şirketin geçici vergi beyanı ve kurumlar vergisi beyannamesi ile ilgili özelge aşağıdaki gibidir.


T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı :  B.07.1.GİB.4.16.16.01-GKV-2010-6                        06/04/2010
Konu : Tasfiyeye giren kurumlarca geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ortaklar kurulunca 30.09.2009 tarihinde alınan ve 15.10.2009 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilen tasfiye kararına istinaden, 2009/4 dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği konusunda bilgi talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Tasfiye” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer…” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun “Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı” başlıklı 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında; kurumlar vergisi mükelleflerince, cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Geçici Vergi” başlıklı Mükerrer 120 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; hesaplanan geçici verginin üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilmesi ve onyedinci günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.10. İşi Bırakan veya Tasfiyeye Giren Mükellefler” başlıklı bölümünde; yetkili organlarının kararı ile tasfiyesine karar verilen kurumların, tasfiye kararının Ticaret Sicilinde tescil edilmesiyle tasfiyeye girdiği, bu kurumların Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmeleri gerektiği, söz konusu kurumların, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekleri, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyecekleri belirtilmiştir.
57. Bilindiği üzere kurumlar, yetkili organlarının veya mahkemelerin kararı ile tasfiye edilirler. Kurum yetkili organınca tasfiyeye karar verilmesi halinde tasfiyenin Ticaret Siciline tescil edilmesi gerekir. Bu şekilde tasfiyeye giren kurumlar, Ticaret Sicili Memurluğundan alacakları tasfiyeye girildiğinin tescil edildiğini belirten bir belgeyi, mahkeme kararıyla tasfiyeye giren kurumlar ise mahkemeden alacakları tasfiyeye girildiğini belirten kararı tasfiyeye giriş bilançosu ile birlikte bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz edeceklerdir. Kurumlar, tasfiyeye girdikleri tarihi ihtiva eden geçici vergi dönem kazançları üzerinden geçici vergi ödeyecekler, bu dönemden sonra geçici vergi beyannamesi vermeyeceklerdir.
Buna göre; ortaklar kurulunca alınan tasfiye kararının Ticaret Siciline tescil edildiği tarih itibariyle 2009/4 Ekim-Aralık (01.01.2009-14.10.2009) dönemine ait kurum geçici vergi beyannamesinin 2010 yılı Şubat ayının 14 üncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi ve hesaplanan geçici verginin 17 nci günü akşamına kadar ödenmesi, anılan tarihten sonraki dönemler için ise geçici vergi beyannamesi verilmemesi gerekmektedir.

 

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

2 Responses

 1. Avatar İsmail Özsan dedi ki:

  Üstadım, Tasfiye ye giriş tescil tarihimiz 01.10.2014.
  2014/4. döneme ait kurum geçici vergi beyannamesi vermemiz gerekiyor mu?

  • Muhsin Bilgi Muhsin Bilgi dedi ki:

   Sayın
   İsmail Ozsan
   Beyefendi ;
   Şirketler tasfiye dönemlerinde ellerindeki stokların satışı-demirbaş satışı vs gibi hasılat hareketleri-genel yönetim giderleri gibi harcamalar yaptıklarından KDV-GECİCİC VERGİ-STOPAJ-BA-BS form ları vermek zorundadır.Tasfiye dönemi mal alımı ve ticaretin sona erdireceğinin süreç başlangıcıdır.Beyanname zorunluluğu devam eder.
   Uygulama ve sürecte dikkat edilecek hususlar hakkında uzmanlara danışmakta fayda vardır.
   saygılar.
   M.Bilgi
   http://www.muhsinbilgi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.