Tagged: İç Denetim

0

ORTAK OLDUĞUNUZ ŞİRKETİN  MALİ TABLOLARINDA BAĞIMSIZ İÇ  DENETİMİN FAYDALARI  ?

  Ortak olunan Şirketlerde  Finansal  tablolar ,şirketin gerçek durumunu yansıtıp yansıtmadığı  ,mali  tablolara  temel oluşturan  muhasebe  kayıtlarının  doğruluğu ve güvenilirliği  incelenerek  muhasebe-raporlama sitemleri check – up yapılarak,incelenerek , yeniden  gözden geçirilerek  UFRS ve  Mali...

0

iç denetim

İletişim ve teknolojinin bu kadar üst düzeyde olduğu bir dönemde hem bireyler ve hem de işletmeler çok dikkatli olmak zorunda. Bir küçük hata ile koca şirketlerin kağıttan kaplanlar gibi yerle bir olduğunu gördüğümüzde sosyal...

0

Hile ile mücadelede iç denetimin rolü

Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara kavuşması için çok çeşitli hizmetler yürüten Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever ile iç denetimi ve TİDE’nin faaliyetlerini konuştuk. İç denetim denilince ne anlamalıyız?...

2

İç Denetimin Şirketlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Şirketlere iç denetim ne nedir-ne kazandırır? Şirketlerde iç kontrol sistemlerinin kurulması -işletilmesi-denetiminde iç denetçinin rolü nedir? Şirketin faaliyetlerinin; şirket politika ve menfaatlerine – hedeflerine ve amaçlarına uygunluk kontrolü nasıldır? Çalışanların şirket esaslarına uygunluğu ile...