Kurumsal Check-up

ÖN İNCELEME VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

Mevcut durum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan, hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir.

(KURUMSAL CHECK-UP)

Bu çalışma kurumun yapısına    bağlı olarak değiştirilebilecek bir süreçte yürütülür. Çeşitli teknikler kullanılarak kurumun tüm fonksiyonları   açısından tespitler ve öneriler  geliştirilir.

Çalışma sonucunda ortaya konulan rapor,   kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına   bulunduğu  noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir. Kuruma  sunulan  rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük  strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.
◦Kurum personeli ile birebir görüşmeler yapılması
◦Kurum içerisindeki görev,  sorumluluk ve yetki dağılımı incelenmesi
◦İş/evrak akışları analizleri
◦Kurumun organizasyon yapısındaki  ve yetki/sorumluluk dağılımındaki eksiklikler
◦Eğitim ihtiyaçları analizleri
◦SWOT Analizi
◦Çalışanların motivasyon, tutum, bağlılık, beklenti, kişisel öncelikler ve memnuniyet (iş, yönetici ,iş ortamı, çalışma arkadaşları ,ücret  açısından)düzeyini ölçmek amacıyla anket uygulamaları ve mülakatlar
◦Bu hususlara ilişkin değerlendirme ve önerileri kapsayan öninceleme ve mevcut durum analizi raporu

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.