Aile Şirket Danışmanlığı

Şirketlerin çoğu aile şirketlerinden oluşmaktadır. Bu şirketlerin , kendilerine özgü yapısı,sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir yönetim ve danışmanlık anlayışının çok ötesinde özel önem, titizlik,uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Aile işletmelerinin geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma, gelişme ve kontrol edilmesi ,aksayan yönlerin en kısa sürede onarılması ve kuurmsallaşmasında yüksek katkı sağlamaktadır.

AİLE İŞLETMELERİ HİZMETLERİ

Aile üyeleri düzeni ve hukukunun oluşturulması
Aile üyelerinin yetkinlik tablolarının oluşturulması
Şirket ortaklık yapısının değerlendirilmesi
Yönetim kurulu teşkili
Yönetim kurulu görev tanımının oluşturulması
Yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımlarının yapılması ve tanımlanması
Yönetim kurulunun işlerliğinin sağlanması ve rehberlik
Aile üyeleri ve yeni kuşakların kariyer planlamalarının yapılması
Aile üyeleri için eğitim ihtiyaç tespiti ve özel eğitim programları
II. VE III. Kuşaklar için oryantasyon ve yetiştirme programları
Aile-Şirket ilişkilerinde temel kuralların tespiti
Aile Anayasası temel kriterlerin belirlenmesi
Aile Anayasası kitapçığının hazırlanması
Aile meclisinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi
Takvim yılı içinde muhtelif denetimler yapmak ve aksayan yönlerin tespiti
Şirket ve yönetimdeki inovasyonların hızlanmasına katkıda bulunmak

Tüm detaylar için www.worldauditsystem.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.