iş davalarında İŞVEREN DAVAYI NASIL KAZANIR ?

İş Davaları Hukuk Mahkemelerinde en kolay ve kısa sürede sonuçlanan davalardır. Genel de  karar  yüzdesi  %90 işçi-  %10  işverenden yana tecelli eder . Davanın işçi tarafı olmak istenilir.Çünkü Haksız ve mağdur taraftır anlayışı hakimdir. Bazende  SGK kurumu ile şirket davaları vardır ki  genelde kurum lehine kararlar coğunluktadır.

Peki hep kaybeden taraf  İşveren mi olacaktır ? Adeta  bu sonuçlar  kaderi mi dir   ?

Elbette hayır.

İşveren yükümlü ve sorumlu taraftır. Basiretli -tedbirli ve  baskın taraftır. Tüm tedbir ve önlemi alacak taraftır.

Öncelikle işletmeler de  ;

a- Dava açılmadan önce işveren  ön tedbir ve hazırlıkları yapmalıdır.

b-Çalışanın  işe girişi ile  işverene karşı iş akdi ile başladığı an itibariyle sorumlulukları  başlar . Sözleşme  sözlü veya yazılı  da olsa  aynıdır.

Önce sözleşme- işin tanımı- işyeri politikaları-işçi özlük dosyası -iş sağlığı -iş güvenliği  vs. gibi  işlemler  ve prosedürler yerine getirirlmelidir.

Öncelikli görev  her zaman  iş ve işçi sağlığı gelir .

c-İşçi ile ilgili mali ve  hukuki hazırlıklar ve dökümanlar  hazırlanmalıdır. Mevzuata uygun ve kanunilik ilkesine uyulmalıdır.

d-İşçi ;  İşe girişi ile ve işe son verilmesi arasında  geçen zamanda  işyerine  ve işine karşı vazife-sorumluluk ve yükümlülükleri -eğitimleri  – yetkinlikleri gibi  vazifeleri  ayrıntılı tanımlanmalı ve  düzenlenmelidir.

e- Yapılacak bu tür Ön tedbirler işçiyi-işyerini-işvereni  korur ve verimliliğini artırır.

f-Dava öncesi mutlaka   profesyonel adli bilirkişilerden- uzman adli muhasebe uzmanlarından durum analiz raporları-denetim raporları  gibi Raporlar alınmalıdır.

g-Mahkemelerde dava dosyalarında  delil-evrak -döküman ve  kararlarda etkileyecek  çalışma yapılması  gereklidir

Konunun uzmnaı Adli Muhasebe Uzmanı Muhsin  Bilgi ‘  Dava öncesi hazırladığı  Raporlar sayesinde bir çok dava  kazanmada  etkili olduğunu ve dava danışmanlığı  yaptığı  işveren dosyalarında  bir çok eksiklikler  tamamlandığı için işveren lehine dava kazanıldığını belirtmektedir.Avukatla birlikte süreçte  profesyonellerden  faydalanılmalıdır.

Dava açılmadan önce kazanılmalıdır.

Özel ve Kurum davalarında dava öncesi hazırlanan  Tespit  Denetim Raporları-Suistimal Denetimk Raporları- Haklı Fesih Raporları  ile bir çok işveren  dava kazanmaktadır.

Profesyonellerden faydanılması  işverenin lehine olmaktadır. Bir çok avukat ofisleri ile birlikte çalıştıkları davalarda dava danışmanı olan M.Bilgi  dava açılmadan önce-veya dava sürecinde  ki   birlikte çalışmalar sayesinde  sonuçlar pozitif yönde  tecelli ettiğini belirtmektedir.

Dava  açılmadan dava kazanmak  ,Maç a hazırlıklı çıkmak gibidir.

 

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.