Bağımsız denetimin faydaları nelerdir?

Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

  • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
  • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
  • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
  • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
  • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
  • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.