Tagged: kıdem tazminatı

0

KIDEM TAZMİNATINDA HANGİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR?

Kıdem tazminatında hangi ödemelerin dikkate alınacağı işverenlerce sıkça sorulmakta bu konuda farklı uygulamalar dikkat çekmektedir. Bu konuya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ nin 01.03.2012 tarihli kararıyla birlikte ışık tutmaya çalışacağız; (Esas Numarası: 2009/45471, Karar Numarası:...

0

15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatı

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ (ESAS: 2011/51535 KARAR: 2014/52 KARAR TARİHİ: 13.01.2014) KARAR: ÖZET: Somut olayda davacı, 1475 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca on beş yıl sigortalılık ve 3600 gün prim...

0

Kıdem tazminatın da yenilikler

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı işverenin belirli koşullarda çalışana ödemesi gereken 1475 sayılı İş Kanunu gereğince getirilmiş bir tazminat hakkıdır. 1475 sayılı İş Kanununun diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmış olsa da kıdem tazminatı düzenlemesi halen...