Tagged: KGK

0

Bağımsız Denetimin Yeni Matrahları

Kasım 2015′ de KGK internet sitesinde yayınlanan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) taslağı, Yine KGK tarafından internet sitesinde açıklanan 2016-2020 Stratejik Planına göre Ocak ayında yayınlanacak ve 01.01.2018 tarihi itibariyle de yürürlüğe girecektir. Söz...

0

KGK Bağımsız Denetçilik sınavı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçilik Sınavı duyurusu yayımladı. Kurum tarafından yayımlanan duyuruda sınava başvurmak isteyen adayların 8 Temmuz – 22 Temmuz 2015 tarihleri arasında müracaat etmesi gerektiği bildirildi. Sınav başvuruları...

0

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 23 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00 de sona erecektir. Başvurular, elektronik ortamda ” http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta...

0

Bağımsız Denetimde KAMU GÖZETİM KURUMU

Yeni TTK ile muhasebe denetim d eyeni bir düzenleme yapan  kuurm geldi.Şirketleri sertifikalı ve uzman  profesyoneller denetleyecek  .Raporlar vergi için değil bilgi için hazırlanacak .Peki Kamu Gözetim Kurumu bu alanda neler yaptı ve düzenlemeler...

0

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

10 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29141 KURUL KARARI Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Karar No:  75935942-050.01.04-[01/30] Toplantı Tarihi: 18/9/2014 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar...