İş güvenliğinde sektörel uygulama şart!

 

Soma kazası ile birlikte iş güvenliği başta olmak üzere birçok konuda yeniden yapılandırma gerektiğini açıklıkla söyleyebiliriz. Bugün özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasına yönelik bazı sorunlar için çözüm önerilerini yazalım istedik.
Ülkemizde en önemli sorun tüm işyerlerinin aynı kapsamda görülmesidir. Sanki bütün işyerleri fabrikaymış gibi düşünülüyor. Büro ve ofis işyerleri ile fabrikalar, madenler aynı denetime ve yasal mevzuata tabi tutuluyor. Bu da değiştirilmeli ve mutlaka sektörel yönetmelikler ve uygulamalar getirilmelidir.

Denetim sisteminde değişiklik şart
Denetim sisteminde en önemli sorun müfettişlerin an itibariyle işyerini görebilmeleri ve denetim yapan müfettişlerin bilgi ve tecrübelerindeki farklılık nedeniyle uygulama birlikteliğinin olmadığını görüyoruz. Bu da bize başta denetim yapan görevliler olmak üzere kamu görevlilerinin sürekli eğitime tabi tutulmaları gerektiğini gösteriyor. Kamuda yapılan eğitimlerin sonunda bir ölçme ve değerlendirme sınavı olmadığı için maalesef eğitimler ‘ dostlar alışverişte görsün’den öteye gidemiyor. Riskli ve çok tehlikeli işyerleri ağırlıklı denetlenmesi gerekirken zaten yetersiz olan kadroların bir bölümü büro ve ofis işyerlerinde görevlendiriliyor.

Özellikle kamu denetim elemanlarının yapıcı ve uygulamaya hakim olması çok önemli. Mutlaka işyeri uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalı ve çalışma hayatını denetleyen müfettişlerin (iş müfettişleri ile SGK müfettişleri) sektörel anlamda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Müfettişler uygulamada işyerinde yapılan risk değerlendirmelerini zaman zaman kabul etmeyebiliyorlar, bunun hiçbir bilimsel ve hukuki açıklamasını da yapamıyorlar, işverenler ceza ödüyor. Denetimlerde yapılan uygulamaların bir standardı yoktur. Mutlaka denetimlerde müfettişlerin yetkileri gözden geçirilmeli ve bir standarda bağlanmalıdır. Aynı konuda iki farklı müfettiş iki farklı değerlendirme yapmaktadır. Bu da haksızlığa yol açmakta ve mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bir denetim programı üzerinden müfettişlerce denetim yapılarak sonuçlar sistem üzerinden alınmalıdır.

İş güvenliği denetimi yapan müfettişlerin, kamudaki kariyer süreçlerinden geçerek göreve gelmeleri yanında mutlaka piyasada deneyimli ve 10 yıl iş güvenliği uzmanlığı yapmış kişilerden de sınavla göreve gelmeleri sağlanmalıdır.

İşçi eğitimleri öncelikli olmalı

Çalışma hayatındaki en önemli sorun çalışanların mesleki ve iş güvenliği eğitimlerindeki eksikliklerdir. İş müfettişleri önce eğitim ve bilgilendirme yapmalı, ayrıca işçi eğitimleri İŞKUR tarafından ücretsiz ve uzaktan eğitim kullanılarak da verilebilmeli. İş güvenliği eğitimlerinde, az tehlikeli sınıftaki işyerleri için uzaktan eğitim imkanı olmalı. Hatta talep eden işyerlerinde iş güvenliği eğitimleri bakanlık müfettişleri tarafından verilebilmelidir.

İş güvenliği eğitimlerinde, az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki marketler, mağazalar, bankalar, sigorta şirketleri gibi işyerleri için iş güvenliği eğitimlerinin tamamının uzaktan yapılmasına fırsat verilmelidir. Böylece dağınık yapıdaki perakende mağazaları, bankalar, sigorta şirketleri gibi az tehlikeli sınıftaki işçilere de iş güvenliği eğitimi doğru bir şekilde verilmiş olur.

İş güvenliğinde mesleki sınıflandırma getirilmeli

Dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir uygulama dayatılarak A-B-C sınıfı iş güvenliği getirilmiştir. Bu çok yanlış bir sistemdir. Mutlaka A-B-C gruplandırması kaldırılmalıdır ve mesleki sınıflandırma esası getirilmelidir. Türkiye’de sektörel iş güvenliği uzmanlığına acilen geçmelidir. Örneğin inşaatlarda inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi; kimya sektöründe kimya mühendisi ve kimyager iş güvenliği uzmanı çalıştırılması getirilmelidir.

İş güvenliği uzmanlığı hizmetinde saat bazında ve farklı uzman ve hekimlerden parçalı olarak hizmet alınması sağlanmalıdır. Böylece 30 saat İş Güvenliği uzmanı çalıştırmak isteyen bir işyeri 10 saat makine mühendisi İş Güvenliği uzmanından, 10 saat elektrik mühendisi İş Güvenliği uzmanından ve 10 saatte çevre mühendisi İş Güvenliği uzmanından hizmet alabilecektir. Bir işyerinde işyerine “İş güvenliği hizmetlerinin sunulması için hesaplanan zorunlu süre bölünmek suretiyle birden fazla kişi görevlendirilemez” hükmü değiştirilmelidir. Özellikle birkaç saatlik eksiklikler olması hem hizmette aksamaya sebebiyet vermekte ve maliyetler artmakta, hem de iş güvenliği uzmanlarının etkin ve verimli kullanımını zorlaştırmaktadır.

OSGB sistemi revize edilmelidir

OSGB’ler sanayi sitelerine hizmet verecek dispanserler gibi görülmemelidir. Gereksiz malzeme listesi azaltılmalıdır. 100 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde hemşire (diğer sağlık personeli) zorunluluğu kaldırılmalıdır.

Uygulamada OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için yönetmelikte belirtilen şartları sağlayarak o illerde şube açılması zorunludur. Ancak bu kadar çok OSGB açılması ülkemizi ‘OSGB mezarlığına’ dönüştürecektir. OSGB’lerde işleyiş sistemi değiştirilmeli ve OSGB’ler tüm Türkiye’ye hizmet verebilmelidir. OSGB’lere değil, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi açısından komşu il sınırlaması getirilerek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için sınır komşusu veya 300 km sınırı uygulanmalıdır.

Bu yönde sınırlandırma kaldırılamıyorsa en azından az tehlikeli ve tehlikeli sektörde faaliyet gösteren marketler, mağazalar, bankalar, sigorta şirketleri gibi kurumlar için hizmet verilmesinde OSGB’ler için sınır komşusu zorunluluğunun kaldırılması ve şirket merkezinin bulunduğu ilde hizmet vermeye yetkili OSGB’lerin tüm şubelere hizmet vermesinin önünün açılması hizmetin kalitesinin sürdürülebilmesi için uygun olacaktır.

Dr. Resul KURT

Dr. Resul KURT

1971 yılında Adıyaman’da doğdu. İlköğretimini Adıyaman 12 Eylül İlkokulunda, Orta Öğrenimini Gazi Ortaokulunda ve Adıyaman Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini, Mali Hukuk programında doktora eğitimini tamamladı. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO’nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır. Star Gazetesi ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarlığı, Ülke TV’de çalışma hayatı programının yapımcılığı ve sunuculuğunu yapmaktadır. Vergi, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, İşsizlik, İstihdam, Özürlü Hakları, Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi ve İşveren Hakları ve Yükümlülükleri, Muhasebe ve Denetim konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumda tebliğ sundu, bir çok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı Sosyal güvenlik reformu, kıdem tazminatı, sağlık sistemi ve çalışma hayatı sorunlarının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. ESERLERİ A- Yüksek Lisans Tezi Sosyal Sigortalarda Denetim ve Özel Bir Denetim Yöntemi Olarak Asgari İşçilik Uygulaması (Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 1999, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) B- Doktora Tezi Vergi Hukuku Açısından Hizmet Akdi (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010, Doktora Tezi) C- Yayınlanmış Kitapları 1- Yargı Kararlarıyla Donatılmış SSK ve Bağ-Kur Yasası, (Alfa Yayınları - 1998) 2- Soru ve Cevaplarla Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatı, (İSMMMO Yayını - 2002) 3- İş Hukuku ve Sosyal Sigorta Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yay.–2. Baskı 2003). 4- Açıklamalı Karşılaştırmalı 4857 Sayılı İş Kanunu, (İSMMMO Yayını - 2003). 5- 4857 Sayılı İş Kanunu Açıklama ve Yorumu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2003). 6- Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Mali Çözüm Dergisi Özel Ek - 2005). 7- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında İşveren Yükümlülükleri ve 2005 Yılında Uygulanacak Para Cezaları, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2005) 8- İş Hukuku Mevzuatında Usul ve Esaslar, (İSMMMO Yayını – 1. Baskı 2006) 9- 5510 Sayılı SSGSS Kanunu -Karşılaştırmalı ve Açıklamalı, (İSMMMO Yayını - 2008) 10- 66 Başlıkta Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 11- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., Ankara, 2008 12- Tüm Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu, (Süryay Diyalog Dergisi Özel Ek - 2008), 13- Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, TİEM Yay., İstanbul 2008, 14- Sosyal Güvenlik Reformu Yorum ve Açıklaması, Yaklaşım Yay., 4. Baskı, Ankara, 2008 15- Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat Harcırah ve Diğer Ödemeler, TÜRMOB Yayını, Ankara 2012. 16- Açıklamalı Ve Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi, İSMMMO Yayını – 2012 17- Herkes İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi, Seçkin yayıncılık,2013. 18- İş Sözleşmesinin Feshi Ve İş Güvencesi Uygulaması, RS yayıncılık,2013. D- Yayınlanmış Makaleleri 1- Diyalog, 2- Yaklaşım, 3- Sosyal Güvenlik Dünyası, 4- Vergi Dünyası, 5- Mali Kılavuz, 6- Mali Çözüm, 7- Legal Mali Hukuk, Gibi mesleki dergilerde yayınlanmış 2.000’in üzerinde makalesi bulunmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.