Aile Şirketlerinin Ömrü Neden Kısa Oluyor ?

Uzmanlar  uyarıyor ;

Klasik aile şirketi metodu ile idare edilen firmaların ömrü kısadır. Aile şirketlerinin  yapılanmasında mutlaka  Profesyonel yöneticilerin olması şarttır. Devamlılığın sağlanması, sonraki kuşaklara devredilmesi ancak böyle mümkün olabilir. İkinci kuşağa geçen aile şirketlerinin oranı %50 ise üçüncü kuşağa geçeni daha azdır. Aile şirketlerinde çok önemli olan sorunların çözülmemesi halinde, genişleyen aile bireylerinin sayısı arttıkça sorunlar meydana çıkmaktadır. Bu sorunlar bölünmeye, parçalanmaya kadar taşınmaktadır. Öncelikle ; Bir sonraki kuşağa devir planları yapılmalı, yeni liderin kim olduğu açıklanmalıdır.

İşletmeyi başarısızlığa götürecek sorunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz¸;

1 – Kardeşler ve kuzenler arasındaki rekabet, veliahttın kabul edilmemesi en büyük tehlikedir.

2 – Bununla birlikte yetenekli profesyonel yöneticilerden icra kuruluna yer verilmemesi

3 – Ailenin iş yönetim kültürü ile profesyonel yöneticilerin kültürü arasındaki farklılıklar

4 – Yetenekli aile bireylerine işe çekememek

5 – Aile liderinin zamanında işten çekilmemesi, yeni kuşağa zemin hazırlanmaması

6 – Bir sonraki kuşağa devir planlarının zamanında yapılmaması, iyi bir bilgi ve belge akışı sağlanmaması

7 – Maliyetlerin kontrol edilememesi, şirketin üretim ile satış arasındaki kârlılığa kontrol edilmemesi

8 – Piyasalardaki iniş çıkışları takip etmeyerek, gözlemleme ve tahmin etmede yetersiz kalmak

9 – Şirket içinde hesap sormada yetersiz kalmak. Aileiçi sorunların şirkete yansıması.

10- Şirket Anayasasının yazılıp uygulanmaması, kurumsallaşma sistemini kuramamak.

Sonuç olarak  ; mevcut sistemin onarılması, düzeltilmesi oldukça zordur. Bu nedenden dolayı aile şirketlerinin tümüyle yeniden yapılandırılmasında yarar vardır. Aile büyüğü karar verdi, mutlaka uygulanacak, sözünün üstüne söz koyamayız anlayışı bitmez ise kurumsallaşmanın anlamı kalmaz.

Şirketin devamlılığını sağlamak yeni kuşaklara devretmek çok zordur. Ancak kaçınılmaz bir uygulamadır. Yeni kuşak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımı ile daha başarılı olacaktır. Çözüm üretme gayreti başarı için önemlidir. Bir meselenin veya sorunun çözümü ne kadar hızlı ve doğru olursa performansı etkileyecektir

Kurumsallaşmak için uzmanlardan faydalanmak  gerektiğinde yönetimlere dahil etmek, şeffaf hesap verilebilir, düzen ve ortamlar oluşturmak gereklidir.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.