Mükellef Bildirim Formuyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

1- Depo, şube gibi yerler için de ayrı şekilde bildirim formu düzenlenecek midir?
Şube olarak değerlendirilen tüm birimler için Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir. Depo ve arşivler, şubeden ayrı adreste ise şube gibi değerlendirilerek ayrı Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenmelidir.
2- Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması sırasında faaliyet kodlarını yazarken vergi levhasındaki birinci kodu mu, yoksa diğer kodları da mı bildireceğiz? Ayrıca demirbaş satışına ilişkin hasılatı diğer faaliyetlerin içinde mi göstermemiz gerekir? (Diğer faaliyetlere ait ….yılı toplam brüt satışlar/gayrisafi hasılatı diye bir satır bulunmakta.)
Mükellef Bilgileri Bildirimi doldurulurken işletme veya şubesine ait en az bir faaliyet kodunun belirlenmesi zorunludur. Birden fazla faaliyet varsa 6 (Altı) faaliyete kadar belirlenebilir. Bu durumda faaliyet kodu sıralaması, işletmenin ilgili faaliyetindeki Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatına göre büyükten küçüğe doğru yapılmalıdır. “Diğer” satırı, işletmenin faaliyetinin 6‘dan fazla olması halinde 6 ncıdan sonraki faaliyetlere ait brüt satışlar veya gayrisafi hasılatların toplamının yazılması için ayrılmış alandır. (Faaliyet kodu yazıldıktan sonra faaliyet kodu altında yer alan “Kontrol et” yazısına tıklanarak yazılan koda ait faaliyetin tanımının doğrulanması unutulmamalıdır.)
3- Mükellef Bilgileri Bildirimi verirken mart ayında şube kapanışı yapıldı bununla ilgili olarak bilgi girişi yapmamıza gerek var mı?
413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine istinaden Mükellef Bilgileri Bildirimini01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiyesi devam edenler dahil) kurumlar vergisi, ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi(basit usul ticari kazanç hariç) mükellefleri, merkez ve şubeler için ayrı ayrı vereceklerdir. İlgili şube 01 Nisan tarihinden önce terk etmiş olduğundan terk şube için bildirim verilmeyecektir.
4 –Mükellef Bilgileri Bildirimi girilirken faaliyet kodu kısmında faaliyet kodu hatalı veya giriş yapıldıktan sonra kontrol edilmemiş uyarısı geliyor ve bir sonraki adıma geçemiyorum.
Yazılan NACE Rev2. Altılı faaliyet kodu, mevcut faaliyet kodları arasında yer almalıdır. Faaliyet kodu girildikten sonra “kontrol et”yazısına basılarak tanımın doğruluğu kontrol edilmelidir. Yazılan NACE Rev2. Altılı faaliyet kodunun mevcut faaliyet kodları arasında yer almaması durumunda uyarı mesajı verilmekte olduğundan www.gib.gov.tr adresinde bulunan video kayıtlarında anlatıldığı şekliyle faaliyet kodunun doğrusu bulunarak yazılmalıve “kontrol et”yazısı yardımıyla faaliyetin tanımının doğruluğu kontrol edilmelidir.
5- İçinde bulunulan yılda mükellefiyet tesis edilenler için “Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatı” olmayacaktır. Mükellef Bilgileri Bildirimi formunun “Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatı” satırı doldurulmadan bir sonraki sayfaya geçilemiyor.
Faaliyet kodunun yazılması ve “kontrol et” yazısının tıklanarak tanımının doğrulatılması şartı ile brüt satışlar veya gayrisafi hasılat bilgisi 0(Sıfır) olarak geçilebilecektir. Bu durumda ekrana gelen mesaja “tamam” işaretlenmesi halinde bir sonraki alana geçilebilir.
6- Mükellef Bilgileri Bildiriminin doldurulması sırasında faaliyet kodlarını yazarken vergi levhasındaki birinci kodu mu, yoksa diğer kodları da mı bildireceğiz? Ayrıca demirbaş satışına ilişkin hasılatı diğer faaliyetlerin içinde mi göstermemiz gerekir? (Diğer faaliyetlere ait ….yılı toplam brüt satışlar/gayrisafi hasılatı diye bir satır bulunmakta.)
Mükellef Bilgileri Bildirimi doldurulurken işletme veya şubesine ait en az bir faaliyet kodunun belirlenmesi zorunludur. Birden fazla faaliyet varsa 6 (Altı) faaliyete kadar belirlenebilir. Bu durumda faaliyet kodu sıralaması, işletmenin ilgili faaliyetindeki Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatına göre büyükten küçüğe doğru yapılmalıdır. “Diğer” satırı, işletmenin faaliyetinin 6‘dan fazla olması halinde 6 ncıdan sonraki faaliyetlere ait brüt satışlar veya gayrisafi hasılatların toplamının yazılması için ayrılmış alandır. (Faaliyet kodu yazıldıktan sonra faaliyet kodu altında yer alan “Kontrol et” yazısına tıklanarak yazılan koda ait faaliyetin tanımının doğrulanması unutulmamalıdır.)
7 – Mükellef Bilgileri Bildirimi formunu doldururken adres bölümünde iç kapı numarası 16 olması gerekirken bizim adresimizin bulunduğu 16 numara çıkmamakta dolayısıyla seçememekteyiz. Bu problemi nasıl çözebiliriz?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aithttps://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx web adresinden, belirlenen kriterleregöre işyeri adres bilgileri girildiğinde, iç kapı numarasına kadar seçilerek adres numarasına ulaşılabilmektedir. İç kapı numarası,sistemde bulunmuyorsa işyeri adresinin bağlı bulunduğu belediyeye başvurularak adres numarasının verilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda, Gelir İdaresi Başkanlığınca, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne (26.01.2012 tarih, 009787 sayılı ve 04.03.2013 tarih, 18095 sayılı)ve Türkiye Belediyeler Birliğine (26.01.2012 tarih, 009788 sayılı ve 27.02.2013 tarih, 17030 sayılı) yazılar gönderilmiştir. Buyazılara istinaden,Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, işyeri adresinin bağlı bulunduğu belediye, il özel idaresi veya ilçe özel idaresine numarataj işlemiyapılması için başvuranlara, öncelikli işlem yapılması hususunda yazı yazmıştır.
8- İşyerimi kapattım. Vermiş olduğum Mükellef Bilgileri Bildirimini İptal etmek istiyorum.
Mükelleflerin işletmelerini kapatması veya mükellefiyetlerinin sona ermesi halinde, bildirim verme süresinde faal iken verilmiş olan Mükellef Bilgileri Bildiriminin süresinde veya süresinden sonra iptal edilmesine gerek bulunmamaktadır. Mükellef Bilgileri Bildirimi üzerinde güncellemeler yapılabilir ancak İPTAL yapılamaz.

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...