SPK Affetmiyor

SPK Affetmiyor;

Yaptığı düzenli denetimler sonucu;  tüketiciyi,yatırımcıyı koruma adına  şirket uygulamalarında gördüğü yanlışlıklar karşısında sessiz kalmıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bültenine göre, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, Şirket tarafından 27.01.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklaması nedeniyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 24. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile Özel Durumlar Rehberi’nin 7. bölümünün 7.1. numaralı kısmına aykırılık teşkil ettiğinden toplam 24.672 TL idari para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca, “Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabileceği, öte yandan Şirket’in ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir” dedi.

Artık şirket ortakları ve şirket yatırımcılarına yön ve yol gösteren açıklama ve aydınlatma ,bilgilendirme ile hak ve hukuklar korunmuş ve hakkaniyet için bilgilendirme yapılmış olmaktadır.Bu vesile ile hem şirket yöneticileri uyarılmış hemde yatırımcılar bilgilenmiş olmaktadır.

SPK nın sürekli denetimleri devam edeceği ve tespitler halinde cezaların olacağı belirtilmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.