Galatasaray’ın para kazandıracak yeni planı

Yüksek borç yük altında olan ve öngördğ bedelli sermaye artırımını yapamayan Galatasaray gelir artırıcı yeni planlar peşinde. Şirketten KAP’a yapılan açıklamaya göre sermayesinin yüzde 99,9988′ ine sahip olduğu bağlı ortaklığı Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.’ de sahip olunan payların bir kısmının satışı planlanıyor. Satış ve gelir hedefiyle ilgili olarak şirketten KAP’a yapılan açıklama şöyle:
27.05.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yaptığımız “Finansal Duran Varlık Satışı” konulu açıklamamızın ekinde bulunan PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi tarafından hazırlanan Değerleme Raporu’nun Değerleme Sonuçları başlıklı bölümüne ilave olarak, Değerleme Raporu’nun hazırlanmasında kullanılan önemli varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.
Şirket’in gelecekte yaratması beklenen nakit akımlarının bugünkü değerleri, nakit akımlarının Şirket’in risk profiline uygun iskonto oranları kullanılarak bugüne indirgenmesiyle hesaplanmıştır.
Değerleme çalışmasında kullanılan varsayımlar ve projeksiyonlar 2015-2019 yılları arasındaki iş planına dayanmaktadır.
Projeksiyon döneminde açılması planlanan mağaza ve bayiler ile birlikte mevcut satış noktalarında öngörülen nominal ve reel iyileşme beklentisi sonucunda satışların ortalama %23 oranında artması beklenmektedir.
Açılması planlanan mağaza ve bayilerin satışlarının, açılması planlanan mağaza ve bayilerin lokasyonlarının mevcut mağaza ve bayilere yakın olacağı varsayımı gözününde bulundurularak satışlarının mevcut mağaza ve bayi performanslarıyla benzer olacağı varsayılmıştır. Aynı şekilde, yeni açılan mağaza ve bayilerin, ilgili mali yıl döneminin ortasında açılacağı ve ikinci yılında olgunluk dönemine ulaşacağı varsayılmıştır.
GS Store ile Galatasaray arasında yapılan isim hakkı anlaşmasına göre lisanslı ürün satışları üzerinden Galatasaray’a %15 oranında isim hakkı ödemesi yapılmaktadır. Ana hissedara yapılan bu gelir aktarımının projeksiyon döneminde de devam edeceği varsayımı altında GS Store’un makul hisse değeri tahmin edilmiştir.
Projeksiyon döneminde toplam satılan malın maliyetinin yıllık ortalama %22 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir.
2013 yılında %25 seviyelerinde gerçekleşen faaliyet giderlerinin net satışlara oranının projeksiyon döneminde faaliyet giderleri içerisinde sınıflanan genel yönetim giderlerinin sabit olması nedeniyle faaliyet giderlerinin %24 seviyelerine gerileyeceği öngörülmektedir.
Amortisman projeksiyonunda Aslantepe merkez mağaza binası haricinde mevcut sabit kıymetlerin itfa süreleri dikkate alınarak itfa süreleri idame yatırımlar ve yeni mağaza yatırımları için 7 yıl, bilişim ve yazılım yatırımı için 5 yıl olarak dikkate alınmıştır.
Projeksiyon döneminde FVÖK üzerinden %20 oranında vergi karşılığı hesaplanmıştır.
Projeksiyon döneminde tahmin edilen nakit akımları, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti oranı (%17,0) ile indirgenmiştir.
Genel Ekonomik Görünüm:
Türkiye, Dünya GSYH sıralamasında 16. sırada yer almaktadır ve 2050 yılında en büyük 12. ekonomiye sahip olması beklenmektedir.
Türkiye ekonomisinin son 30 yıldaki ortalama büyüme oranı reel olarak %4-5 olarak gerçekleşmiştir.
Tüketici enflasyonu yılsonunda %7,4 olarak gerçekleşirken, IMF tahminlerine göre bu oranın 2014 yılı sonunda %8,0 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.