Anne için SÜT İZNİ HAKTIR

ÇALIŞANA  SÜT İZNİ HAKTIR.

Çalışana süt izni verilmesi çalışan anne için bir haktır.4857 iş kanununun 74. Maddesine göre doğumdan önce sekiz hafta doğumdan sonra sekiz hafta izni haktır.Çoğul gebelikte bu izinlere artı olarak iki hafta daha eklenebilir.

Doğumdan sonra yasal olarak bir de sürt izni vardır.Bu izin günlük olarak kullanılır.Bebeğin 1 yaşına kadar ki zamanda  annenin bu hakkı kullanma imkanı yasal olarak  bir hakkıdır.Zamanımızda  işverenlerce bu hak haftalık veya aylık olarak kullandırılmaktadır. Oysaki bu uygulama yasal değildir. Pratikte  günlük olarak sabah veya akşam  anne   işyerine sabah 1,5 saat sonra veya akşam 1,5 saat erken çıkması olarak ayarlanabilir.

Eğer süt izni kullandırılmaz ise  cezai yaptırımı ne olur ?

4857 iş kanununa göre Madde 24 te tanımlanan işçi tarafından haklı olarak fesih  hakkı  olarak tanımlanır. Bu durumda işçi lehine İşverenden kıdem-ihbar-mesai  vs hakları talep etme imkanı doğmaktadır.Ama bu fesih işveren tarafından yapılırsa ne vicdani nede insani olmaktadır.Asla Süt izni hakkı işverenin lütfu veya ihsanı olarak  anlaşılmamalıdır.

Süt izni nasıl kullanılmalıdır ?

Anne işverene süt izni kullanmak  için yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir.Sözlü de olabilir ama tavsiye yazılı olmasıdır.Bu durum da  işveren veya vekili tarafından    izin olarak  yazılı   cevap verilmelidir.Bu izin çocuk sağlığı,anne mutluluğu,insani değer olarak  değerlendirilmelidir.

Süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceği sözleşme ile taraflarca kararlaştırılabilir belki ama böyle bir anlaşma yapılması halinde süz izni süresi fazla çalışma süresi gibi değerlendirilerek ücret ödenmesi yönünde hüküm kurulamaz.Asıl olan kadın işçiye doğumdan sonra bir yıla kadar günde 1,5 saat süt izni verilmesi gerektiğine dair düzenleme ,10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı iş kanunun 74.maddesiyle getirilmiştir.İşverence  süt izni verilmemesinin yaptırımı da anılan yasanın 104.maddesinde öngörülmüştür.

Bununla   birlikte süt izni  verilmemesi durumunda  işçiye ilave  bir ücret ödeneceği  sözleşme ile kararlaştırılabilir.Somut uyuşmazlığa konu olayda süt izni  verilmemesi durumunda  işçiye ilave  bir ücret  ödeneceğine  dair  taraflar  arasında bir sözleşme  hükmü bulunmamaktadır.Böyle olunca süt izni süresinin fazla çalışma süresi gibi değerlendirilerek sonuca gidilmesi doğru olmaz.Süt izni ücreti yönünden davanın REDDİ  gerekirken ,kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.(Y.9.H.D.2010/54 Esas.2012/10632 Karar 29.03.2012 )  Kararı mevcuttur

Süt izni haktır.

Talep edilmeli ve kullanılmalıdır.

İlave Ücret ile ikamesi mümkün değildir.

M.Bilgi

www.muhsinbilgi.com

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.