Bağımsız denetçiler için son viraj yaklaşıyor

660 sayılı KHK ile ülkemizde yasalaşmasıyla  denetim alanı ve   yetkinin tek bir kurumda  yani  KGK,  ( Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu )  kurulmuş oldu.Ülkemiz için hayırlı olsun .

Kurum; ülkemizde yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmayı ve finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak, etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur. Muhasebe meslek mensuplarına tanımlanmış bir ünvanla  tanışmalarına sebebiyet verdi o da  “Bağımsız Denetçilik” ünvanı ve  yeni  bağımsız denetim mesleğine ilişkin düzenlemele

KGK  ;   önce  eğitim  ile başladı işe.  KGK tarafından yayımlanan tebliğe göre 26.12.2012 tarihinde kadar meslekte 15 yılını doldurmuş olan SMMM unvanına sahip meslek mensupları ile, YMM unvanına sahip meslek mensupları geçiş dönemi eğitimi neticesinde “Bağımsız Denetçi” unvanını sınavsız almaya hak kazandılar . KGK ile Geçiş Dönemi Eğitimi İşbirliği yapmış olan üniversiteler tarafından verilen bu eğitimler neticesinde sertifika ve kimliklere kavuştular .

Bağımsız denetçilik mesleğinin zaman sürecinde ne kadar etkin ve önemli olduğu KGK tarafından yayımlanan kurul kararlarından açıkça görülmektedir. 23.01.2013 tarihli Resmi Gazetede bağımsız denetime tabi olacak şirketler için hadler;

Aktif toplamı : 150 milyon Türk Lirası ve üzeri
Yıllık net satış hasılatı : 200 milyon Türk Lirası ve üzeri
Çalışan sayısı : 500 çalışan ve üzeri olarak belirlenmişken

14.03.2014 tarihli Resmi gazetede ise bu hadler,

Aktif toplamı : 75 milyon ve üzeri Türk Lirası
Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon ve üzeri Türk Lirası
Çalışan sayısı : 250 çalışan ve üzeri olarak değiştirilmiştir.

 

Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde AB KOBİ tanımına göre hadlerin,
Aktif toplamı : 5 milyon ve üzeri Avro
Yıllık net satış hasılatı : 10 milyon ve üzeri Avro
Çalışan sayısı : 50 çalışan ve aşağısı olarak, Türk Lirası bazında Ülkemizdeki hadler ile uyumlaştırılacağı tahmin  ve ümit edilmektedir.Böylece ülkemizde  bağımsız denetimden  geçen firma sayısı  artacaktır.

Firmalar  yüksek katkı   ve faydası   küçümsenmeyecek derecede.  işletmelerdeki en küçük hileli işlemlerin bile ortaya çıkarılmasında , kara deliklerin bulunmasnda bağımsız denetimin rolü büyüktür. Ayrıca bağımsız denetim kapsamına girdiği halde, halen finansal tabloları bağımsız denetimden geçmemiş firmaların finansal tabloları ile yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmemiş sayılacağı ve bu finansal tablolar üzerinden kar dağıtımının yapılamayacağı firmalar için durum  önemlidir.

Bağımsız denetim geçiş  dönemi eğitimleri için şartları sağlayan muhasebe meslek mensuplarına yönelik, son müracaat tarihi 31 Aralık 2014.

Mesleki tecrübesi  dolan  meslek mensupları için son  viraj  tarihi :  31 Aralık 2014.
Daha sonrasında  KGK tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavı beklemektedir.

Bağımsız denetçiler için  son viraja  kadar  eğitimlerini  tamamlamaları  gerekmektedir.

 

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.