Yeni piyango Şirketi ; NET PİYANGO

Net Şans-Hitay OGG, Rekabet Kurulu ve Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, şans oyunları lisansının 10 yıl süreyle verilmesini onaylamasının ardından yeni şirketin kuruluşunu tamamladı. Yeni şirket, Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret Anonim Şirketi adıyla kuruldu. Yeni şirketin kuruluşu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Net Piyango ve Şans Oyunları Ticaret AŞ’nin sermayesi, 10 milyon lira oldu. Bu sermaye, herbiri 1 lira değerinde olmak üzere 10 milyon paya ayrıldı. Bu payın, 9 milyon liraya karşılık gelen kısmı Net Şans Oyunları Yatırım AŞ’ye, kalanı da Hitay Şans Oyunları Yatırım AŞ ile Hitay Yatırım Holding AŞ’ye ayrıldı.

Şirketin kuruluş amacı, şans oyunlarını, faaliyete geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle planlamak, tertip etmek ve çekilişini düzenlemek, ayrıca şans oyunlarıyla ilgili yan faaliyetlerde bulunmak olarak tanımlandı.

Şirket, video oyun terminallerinde veya oyun salonlarında şans oyunu tertip etmek faaliyeti hariç olmak üzere yurt içinde ve dışında internet, kablo, mobil ve diğer teknolojileri kullanan şebekeler veya IPTV platformu, web TV, mobil TV, interaktif TV gibi gelişen ve gelişecek yeni teknolojiler üzerinden sunulabilecek; otomatik satış makineleri, yeniden iletim dahil radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine yönelik televizyon filmi, kısa film, tanıtım filmi, reklam filmi, oyun programları veya sportif materyaller de dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü görsel veya interaktif içeriği sunabilecek, yaptırabilecek, gerekirse bu programları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilecek, kiralayabilecek veya kiraya verebilecek. Şirket, ayrıca bunlara ilişkin lisans haklarını devralabilecek, devredebilecek veya kullandırabilecek.

  • Bundan sonra ne olacak?

Net Holding kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yeni kurulan şirketin bütün yazılım ve donanım hizmetlerini, Amerikalı bir operatör şirketi yürütüyor. Yeni kurulan şirkette, lisans sözleşmesi çerçevesinde teknolojinin imkanlarından maksimum derecede faydalanılacağı belirtiliyor.

Şirket ile Milli Piyango İdaresi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında parafe edilecek lisans sözleşmesi Danıştay’a gönderilecek. Lisans sözleşmesinde, Danıştay’ın onayı ya da yapacağı değişiklikler sonucunda oluşacak nihai metin imzaya açılacak.

Ödeme tercihine göre ödeme yapılması ve diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra lisans sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girecek. Lisans bedeli lira ve dolar olarak ödenebilecek. Ortak girişim, bu konudaki tercihini dolar olarak ifade etmişti.

Lisans sözleşmesinin bedeli imza tarihinde KDV dahil peşin olarak ödenebileceği gibi bedelin yüzde 40’ı ile KDV’nin defaten, bakiye tutar ise hesaplanacak faizle birer yıllık vadelerde üç eşit taksitte olmak üzere ödenebilecek. Devir-teslim için imzalar atıldıktan ve Danıştay süreci tamamlandıktan sonra 360 günlük süre bulunuyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.