Bağımsız Denetimin Yeni Matrahları

Kasım 2015′ de KGK internet sitesinde yayınlanan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) taslağı, Yine KGK tarafından internet sitesinde açıklanan 2016-2020 Stratejik Planına göre Ocak ayında yayınlanacak ve 01.01.2018 tarihi itibariyle de yürürlüğe girecektir.

Söz konusu YFRÇ taslağına göre Bağımsız Denetime tabi olup TMS standartlarını uygulamak zorunda olmayan şirketler finansal tablolarını YFRÇ uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

En son yayınlanan BKK göre Bağımsız Denetim zorunluluğu 01.01.2016 tarihi itibariyle;

Aktif : 40 milyon TL
Net Satış: 80 milyon TL
Çalışan : 200 kişi

Bugünkü kurlara göre Euro karşılığı; Euro: 3,66′ dan.

Aktif : 11 milyon Euro
Net Satış: 22 milyon Euro

Bu tutarların herhangi ikisinin ard arda sağlanması durumunda Bağımsız Denetim zorunluluğu bulunmaktadır. (daha çok ayrıntı ve hesaplamalara ilişkin ilgili BKK ve açıklama tebliğine bakınız.)

YFRÇ taslağında açıklanan AB uygulamalarında büyük ölçekli işletme tanımı aşağıdaki gibidir.

Aktif : > 20 milyon Euro
Net Satış: > 40 milyon Euro
Çalışan : > 250 kişi

Bu ölçütten en az ikisini sağlayan işletmeler büyük ölçekli işletme sayılmaktadır.

Bugünkü kurlara göre TL karşılığı; Euro: 3,66′ dan.
Aktif : 73. 2 milyon TL
Net Satış: 146.4 milyon TL

Her yıl BKK ile belirlenen sınırın 01.01.2017 itibariyle yeniden belirleneceğide dikkate alındığında Türkiye’de Bağımsız Denetime tabi şirketlerin 01.01.2016 itibariyle BKK ile belirlenen rakamlara göre AB büyük ölçekli firma rakamlarının Euro bazında Aktif ve Net satışların yaklaşık yarısına tekabül ettigi görülecektir.

Peki Türkiye’deki mevzuata göre Orta Büyüklükteki isletme tanımı nedir?

Aktif : 40 milyon TL
Net Satış: 40 milyon TL
Çalışan : 250 kişi

Bugünkü kura göre Euro karşılığı; Euro 3,66’dan
Aktif : 11 milyon Euro
Net Satış: 11 milyon Euro

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Bağımsız Denetim ve Muhasebe Standartları, Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi dahil muhasebenin geleceği açısından bir hayli önemli hale gelmistir.
Ali PINAR
S.M. Mali Müşavir – Denetçi

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.