İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Eğitim Seminerleri Başlıyor

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın başlatmış olduğu meslek mensuplarını bilgilendirme eğitim seminerler 26.08.2014 Salı Gününden itibaren başlıyor.

İstanbul vergi dairesi başkanlığı seminerin Uygulamacılara yönetim sorunları tespit etme ve yerinde çözme prensibinden yola çıkılarak, yeni meslek mensuplarının kendisini geliştirmesine ve uzmanlaşmak isteyen meslek mensuplarına yönelik olduğunu kendi internet sayfası üzerinden duyurmuştur.

Seminer Yeri: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlık Binası 4. Kat

Saat: 17.00 – 19.00

KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ…
Meslek mensupları için planlanan eğitimler ve içerikleri aşağıdaki gibidir.

26.Ağustos.2014 – 1. KDV / 1.1 İSTİSNALAR
1.1.1. İstisna Kapsamına Dahil İşlemler
1.1.2. İstisna İşlemlerinde Matrah
1.1.3. İstisnaların Kapsamı ve Beyanı
1.1.4. İstisnaların Tevsiki
1.1.5. İstisnaların Şartları

03 Eylül 2014 Çarşamba – 1. KDV / 1.1 İSTİSNALAR

1.1.6. İstisna Edilen İşlemlerde İade (Nakden-Mahsuben)
1.1.7. İstisnalara İlişkin Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler
1.1.8. İstisnalardan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı
1.1.9. HİS ve İTUS
1.1.10. Özel Esaslar

30 Eylül 2014 Salı – 1.KDV / 1.2 TEVKİFAT UYGULAMASI

1.2.1. Kdv Tevkifat Uygulamasının Kapsamı
1.2.2. Tevkifatın Beyanı
1.2.3. Tevkifatın İndirimi
1.2.4. Tevkifata Tabi İşlemlerde Sınır

08 Ekim 2014 Salı – 1.KDV / 1.2 TEVKİFAT UYGULAMASI

1.2.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde İade (Nakden-Mahsuben)
1.2.6. Tevkifata İlişkin Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler
1.2.7. Tevkifatlı İşlemlerde Bildirim Zorunluluğu
1.2.8. Tevkifatlı İşlemlerde Müteselsil Sorumluluk

28 Ekim 2014 Salı – 2. VERGİ USUL KANUNU

2.1. Mükellefiyet
2.2. Vergi Sorumlusu
2.3. Vergi Kesenlerin sorumluluğu
2.4. Mirasçıların Sorumluluğu
2.5. Mücbir Sebepler
2.6. İkmalen ve Re’sen Vergi Tarhı
2.7. Zamanaşımı ve Mahiyeti
2.8. Hatalar
2.9. İncelemelerin Usul ve Esasları
2.10. Tasfye ve İflas
2.11. İşyeri Kavramı
2.12. Tüccar Sınıfları
2.13. Defterler

05 Kasım 2014 Çarşamba – 2. VERGİ USUL KANUNU

2.14. Amortismanlar
2.15. Değerleme
2.16. Karşılıklar
2.17. Belgeler
2.18. Gayri Menkullar
2.19. Emsal Bedel ve Emsal Ücretler
2.20. Vergi Cezaları
2.21. Usulsüzlükler
2.22. Kaçakcılık Suçları ve Cezaları
2.23. Uzlaşma

26 Kasım 2014 Çarşamba- 3. AMME ALACAKLARI KANUNU

3.1. Kanunun Kapsamı
3.2. İhtiyati Haciz
3.3. Şirketlerde Amme Borcunda Sorumluluk
3.4. Gecikme Zammı ispet ve Hesabı
3.5. Mal Bildirimi
3.6. Ödeme Emri
3.7. Haciz
3.8. Aciz Hali
3.9. Tahsil ve Tahakkuk Zamanaşımı
3.10. Sırrın İfşası
3.11. Suçların Takibi

03 Aralık 2014 Çarşamba- 4. DAMGA VERGİSİ KANUNU

4.1. Damga Vergisinin Kapsamı
4.2. Mükellefiyet
4.3. Verginin Hesaplanması ve Beyanı
4.4. Ödeme Şekilleri

25 Aralık 2014 Perşembe – 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.1. Gelirin Unsurları ve Mükellefiyet
5.2. Dar Mükellefiyette Vergileme
5.3. Gelir Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
5.4. Serbest Meslek Kazançlarında Vergileme
5.5. Yatırım İndirimi
5.6. Ticari Kazancın Tespiti

06 Ocak 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.7. İndirilecek Giderler
5.8. İndirilmeyecek Giderler
5.9. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergileme
5.10. Basit Usulde Vergileme
5.11. Ücretlerin Vergilendirilmesi

27 Ocak 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.12. Gelirin Beyanı
5.13. Muhtasar Beyanname
5.14. Esnaf Muaflığı

03 Şubat 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.15. Gayri Menkul Sermaye İradı
5.16. Menkul Sermaye İradı
5.17. Asgari Geçim İndirimi

25 Şubat 2015 Çarşamba- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

6.1. Verginin Konusu ve Mükellefiyet
6.2. Muafiyet ve İstisnalar

03 Mart 2015 Salı- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

6.3. İndirilecek Giderler
6.4. Zarar Mahsubu
6.5. Örtülü Sermaye
6.6. Transfer fiyatlandırması
6.7. Birleşme

25 Mart 2015 Çarşamba- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

6.8. Devir Bölünme ve Hisse Devrinde Vergileme
6.9. Kurum Kazancının Tespiti
6.10. Dar Mükellefiyette Vergileme
6.11. İndirimli Kurumlar Vergisi
6.12. Yurtiçinde ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
6.13. Kurum Kazancının Beyanı

07 Nisan 2015 Salı- 1. KDV / 1.1 İSTİSNALAR

1.1.1. İstisna Kapsamına Dahil İşlemler
1.1.2. İstisna İşlemlerinde Matrah
1.1.3. İstsinaların Kapsamı ve Beyanı
1.1.4. İstisnaların Tevsiki
1.1.5. İstisnaların Şartları

28 Nisan 2015 Salı- 1. KDV / 1.1 İSTİSNALAR

1.1.6. İstisna Edilen İşlemlerde İade (Nakden-Mahsuben)
1.1.7. İstisnalara İlişkin Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler
1.1.8. İstisnalardan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı
1.1.9. HİS ve İTUS
1.1.10. Özel Esaslar

05 Mayıs 2015 Salı- 1.KDV / 1.2 TEVKİFAT UYGULAMASI

1.2.1. Kdv Tevkifat Uygulamasının Kapsamı
1.2.2. Tevkifatın Beyanı
1.2.3. Tevkifatın İndirimi
1.2.4. Tevkifata Tabi İşlemlerde Sınır

26 Mayıs 2015 Salı- 2. VERGİ USUL KANUNU

1.2.5. Tevkifata Tabi İşlemlerde İade (Nakden-Mahsuben)
1.2.6. Tevkifata İlişkin Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler
1.2.7. Tevkifatlı İşlemlerde Bildirim Zorunluluğu
1.2.8. Tevkifatlı İşlemlerde Müteselsil Sorumluluk

02 Haziran 2015 Salı- 2. VERGİ USUL KANUNU

2.1. Mükellefiyet
2.2. Vergi Sorumlusu
2.3. Vergi Kesenlerin sorumluluğu
2.4. Mirasçıların Sorumluluğu
2.5. Mücbir Sebepler
2.6. İkmalen ve Re’sen Vergi Tarhı
2.7. Zamanaşımı ve Mahiyeti
2.8. Hatalar
2.9. İncelemelerin Usul ve Esasları
2.10. Tasfye ve İflas
2.11. İşyeri Kavramı
2.12. Tüccar Sınıfları
2.13. Defterler

30 Haziran 2015 Salı- 2. VERGİ USUL KANUNU

2.14. Amortismanlar
2.15. Değerleme
2.16. Karşılıklar
2.17. Belgeler
2.18. Gayri Menkullar
2.19. Emsal Bedel ve Emsal Ücretler
2.20. Vergi Cezaları
2.21. Usulsüzlükler
2.22. Kaçakcılık Suçları ve Cezaları
2.23. Uzlaşma

08 Eylül 2015 Salı- 3. AMME ALACAKLARI KANUNU

3.1. Kanunun Kapsamı
3.2. İhtiyati Haciz
3.3. Şirketlerde Amme Borcunda Sorumluluk
3.4. Gecikme Zammı ispet ve Hesabı
3.5. Mal Bildirimi
3.6. Ödeme Emri
3.7. Haciz
3.8. Aciz Hali
3.9. Tahsil ve Tahakkuk Zamanaşımı
3.10. Sırrın İfşası
3.11. Suçların Takibi

29 Eylül 2015 Salı- 4. DAMGA VERGİSİ KANUNU

4.1. Damga Vergisinin Kapsamı
4.2. Mükellefiyet
4.3. Verginin Hesaplanması ve Beyanı
4.4. Ödeme Şekilleri

06 Ekim 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.1. Gelirin Unsurları ve Mükellefiyet
5.2. Dar Mükellefiyette Vergileme
5.3. Gelir Vergisinde Muafiyet ve İstisnalar
5.4. Serbest Meslek Kazançlarında Vergileme
5.5. Yatırım İndirimi
5.6. Ticari Kazancın Tespiti

27 Ekim 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.7. İndirilecek Giderler
5.8. İndirilmeyecek Giderler
5.9. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergileme
5.10. Basit Usulde Vergileme
5.11. Ücretlerin Vergilendirilmesi

03 Kasım 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.12. Gelirin Beyanı
5.13. Muhtasar Beyanname
5.14. Esnaf Muaflığı

24 Kasım 2015 Salı- 5. GELİR VERGİSİ KANUNU

5.15. Gayri Menkul Sermaye İradı
5.16. Menkul Sermaye İradı
5.17. Asgari Geçim İndirimi

08 Aralık 2016 Salı- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

6.1. Verginin Konusu ve Mükellefiyet
6.2. Muafiyet ve İstisnalar

29 Aralık 2015 Salı- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

6.3. İndirilecek Giderler
6.4. Zarar Mahsubu
6.5. Örtülü Sermaye
6.6. Transfer fiyatlandırması
6.7. Birleşme

05 Ocak 2016 Salı- 6. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
6.8. Devir Bölünme ve Hisse Devrinde Vergileme
6.9. Kurum Kazancının Tespiti
6.10. Dar Mükellefiyette Vergileme
6.11. İndirimli Kurumlar Vergisi
6.12. Yurtiçinde ve Yurtdışında Ödenen Vergilerin Mahsubu
6.13. Kurum Kazancının Beyanı

 

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.