Kayıtlı E-posta (KEP) adresini almayan ve e-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere CEZA !

Kamuoyunda “yeni yargı paketi” olarak bilinen TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Resmi Gazete’ de yayımlanmasının ardından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kapsamındaki tüm yükümlülere Elektronik Tebligat (E-Tebligat) zorunluluğu getirildi. E-Tebligat için gerekli olan Kayıtlı E-posta (KEP) adresini almadığı ve e-Tebligat yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar, her tespit için 10 Bin TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

e-Dönüşüm uygulamalarını bütün boyutlarıyla hayata geçirmek üzere kabul edilerek 28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununun 86. ve 87. Maddeleri ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9. ve 13. Maddelerine eklenen hükümlere göre; başta bankalar, portföy yönetim ve sigorta şirketleri olmak üzere spor kulüpleri, noterler, serbest muhasebeciler ve avukatlar gibi elektronik yolla tebligat alması zorunlu olan tüm yükümlülerin e-Tebligat alabilmesi ve gönderebilmesi için kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmesi gerekiyor.
E-Tebligat almaya ve göndermeye uygun KEP adresi edinmeyen veya sistem oluşturmayan kanun kapsamına giren yükümlüleri her bir tespit için 10 Bin TL idari para cezası bekliyor. Kanunla hükme bağlanan bir diğer konu ise, bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarının 250 Bin TL’yi geçemeyecek olması.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yapılacak tebligatların, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve elektronik belge yönetim sistemine entegrasyonunun hızlandırılması gibi gerekçelerle uygulamaya konan bu maddeler, aynı zamanda kara para aklama işlemlerinin ve terör finansmanının da önüne geçmeyi hedefliyor.
KEP Haberleşmeleri Hem Tasarruflu Hem Delil Hükmünde
Türkiye’nin önde gelen güven kurumu ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Fatura, e-İmza, e-Arşiv hizmetleri sağlayıcısı TÜRKKEP’ ten yapılan açıklamaya göre, bilişim çağına ve hukukuna uygun hale getirilen tebligat işleminin elektronik ortamda yapılması, kişi ve kurumlar için son derece avantajlı. TÜRKKEP Genel Müdürü Yüksel Samast, e-Tebligatın önemine değinerek, “Yeni yasal düzenlemeyle başka bir boyut kazanan e-Tebligat uygulamaları, tüm anonim, limited ve komandit şirketler için  bir zorunluluk olmasının yanında, artık birçok kurum, şirket ve muhasebeciler ve avukatlar gibi meslek mensupları için de zorunlu hale gelmiş bulunuyor. KEP sistemi ve e-tebligat uygulamaları kişi ve kurumlar için zaman, maliyet ve insan gücüne kadar pek çok farklı açıdan önemli avantajlar sağlıyor. E-Tebligat, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli kesin teslim garantisi sunan KEP sistemi ile yapılarak, yargı sürecini hızlandırarak davaların daha kısa sürmesini sağlayacak, hak kayıplarının önemli oranda azalmasına yardımcı olacak ve tebligat çıkaran merciler ile çok fazla sayıda tebligat alan kurumlar için kağıt, postalama, işcilik, saklama gibi maliyetlerde yüksek oranda tasarruf sağlayacak” diyor.
Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Nedir?
E-Tebligat, tebliğ çıkarmaya yetkili kurumlar tarafından elektronik ortamda hazırlanmış tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir. 19.01.2013 Tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile Anonim, Limited ve Komandit şirketlerin e-Tebligat’ a elverişli KEP adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır. E-Tebligat hizmeti almak isteyen tüzel kişiler yetkilendirilmiş birimlere, gerçek kişiler ise internet üzerinden veya yetkilendirilmiş birimlere başvurarak KEP hesabı alabilir.
KEP Nedir?
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir. KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı ve içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak, taraflardan herhangi birinin inkâr edemeyeceği yasal bir delil olarak 20 yıl süreyle saklamaktadır. Gönderilerin içerikleri ve iletiler KEP Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) tarafından okunmaz, kopyalanmaz ve saklanmaz. Ancak, kullanıcının talep etmesi halinde KEPHS’den güvenli arşiv hizmeti temin edilebilir. Takip kolaylığı sağlayan KEP, ekstre ve talimat gönderiminden sözleşme, fatura, dilekçe, beyanname ve ödeme emri gönderimine kadar pek çok farklı alanda, her türlü resmi belge paylaşımında kullanılıyor.

You may also like...