TAŞERON DENETİMİ nedir ?FAYDALARI NELERDİR ? KİMLER YAPTIRMASI GEREKLİDİR ?

TAŞERON DENETİMİ NEDİR ? KİMLER FAYDALANIR ? TARAFLARA NE FAYDALAR SAĞLAR ?
Asıl -alt işveren problemlerine çözüm sunana,problemlerin en kısa sürede çözümüne odaklı firma muhasebe yapısını sağlam ve

hesap verilebilir kurallar çerçevesinde düzenleyen ve VERGİ-SGK -YUKUMLULUK VE SORUMLULUKLARI yerinde ve zamanında yapılmasını sağlayan sistemdir.

Taraflara fayda sunan denetim sistemi içeriği olarak ;

1-Verilen Hak edişin SGK – VERGİ İDAİRESİ Ödemelerinin Denetimi

2- Alt Firma Ödemelerinin Denetimi

hizmetleri sunmakta olup ,
RAPORUN SAĞLADIĞI FAYDALAR ;
ASIL VE ALT FİRMAYA SAĞLADIĞI FAYDALAR

1-Verilen Hak edişin SGK – VERGİ İDAİRESİ Ödemelerinin Denetimi

2- Alt Firma Ödemelerinin Denetimi

3-Ücret Ödemelerinin Denetimi

4-Faaliyet Denetimi Hakkında bilgi edinme

5-ASIL İŞVERENDE ve ALT İŞVERENDE bu işlemler için çalışan istihdamı ve Mesai Tasarrufu

6-Güvenli ve sorumlu Taşeronla çalışma imkanı

6-Vergisel-SGK Risklerini bilme ve azaltma imkanı

7-Ödemelerin yapılan işle uygunluğu ve sıhhati hakkında bilgilenme

8-Tarafların marka değerini artırmak

9-İşleri zamanında ve sağlıklı yürümesini sağlama

GUVENLİ ÇALIŞMA-GUVENLİ MUAHSEBE-GUVENLİ VERGİ HESAP VERİLEBİLİR DUZEN KURMA da yüksek katkıları vardır

detaylı bilgiler için
www.worldauditsystem.com

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.