Çiftçiye GÜBRE DESTEĞİ !

Çiftçilere gübreden alınan KDV indirim yapılarak istisna edildi ve gübre desteği müjdesi geldi.

Gübre, Gübre Hammaddesi Ve Hayvan Yemlerinin Teslimi KDVİstisnası
10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6663 Sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. 6663 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Gübre, Gübre Hammaddesi Ve Hayvan Yemlerinin Teslimi KDV’den İstisna Edilmiştir .
Konu ile ilgili vergisel düzenleme bilgilerinize sunulmuştur.
 1.1.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2015 tarih ve 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bazı hayvan yemleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı %1 olarak belirlenmiş idi.
 6663 Sayılı kanunun yayımı tarihinde (10.02.2016) yürürlüğe giren değişiklikle, Katma Değer Verisi Kanunu’nun 13. Maddesine (i) bendi eklenmek suretiyle bu malların teslimleri, KDV’den istisna edilmiştir. Bu suretle bu mallardaki KDV oranı önce 01.01.2016- 09.02.2016 tarihleri arasında %1 olarak uygulanmış, 10.02.2016 tarihinden itibaren de istisna edilmiştir. Bu istisna tam istisna olup, bu malların iktisabında yüklenilip de indirilemeyen KDV’nin nakden veya mahsuben iadesi mümkündür. İade usul ve esaslarının, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanacak bir tebliğle belirlenmesi beklenmektedir.

Bazı gübre türleri, tarım dışındaki amaçlarla da kullanılmakta olup, tarım dışı kullanılmak üzere alınan gübre türlerinde KDV oranının ne şekilde uygulanacağı tereddüt konusudur. Bu mallara ilişkin istisna 10.02.2016 tarihinde getirildiği için, bu tarih ve sonrasında
teslim edilen mallarda istisna uygulanacağından, 01.01.2016- 09.02.2016 döneminde teslim edilip de faturası 10.02.2016 tarihinden sonra kesilecek mallarda %1 oranının uygulanmasına dikkat edilmelidir.

Tarımsal gübrede kdv istisna edilerek  destek olunmuş ve  bir yük daha alınmış oldu.

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.