DEMİRBAŞ SATIŞLARINDA KDV MATRAHI Hesaplama

Bilindiği üzere şirketlerin demirbaş ve sabit kıymet satışlarında KDV beyannamesi doldurulurken o satışa ait KDV’nin, KDV beyannamesinde hangi satırda beyan edilmesi gerektiği, bir başka deyişle ‘’İlave Edilecek KDV ‘’ mi? Yoksa ‘’Matrah’’ bölümünde mi? Gösterileceği uzunca bir süredir netliğe kavuşmamıştı.
Bu durum neticesinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22/11/2011 tarihli B.07.1.GİB.4.59.15.01-KDV-213-2010-44 Sayılı Özelgesi ve 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.113-43 Sayılı Özelgeleri ile “demirbaş satışlarından dolayı hesaplanan KDV’ninKDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığı altında “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda satış bedeline “Matrah” sütununda yer verilmek suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir”, demek suretiyle bu konudaki görüşünü belirtmiştir.

Nihayet Gelir İdaresi Başkanlığı 02.06.2014tarihinde  (KDV1;KDV2;KDV9015) Beyannamelerinde değişiklik/güncelleme yapmak suretiyle bu sorunu çözüme kavuşturmuştur. Değişiklik ile ilgili 26.04.2014 Tarihli 28983 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine uygun hale getirilmiş olmakla birlikte ‘’Matrah’’ kulakçığı altında ‘’Diğer İşlemler’’ bölümü altında ‘’Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.)Satışları ‘’adı altında sütün eklenmiştir. Bu suretle işletmelerin yapmış oldukları sabit kıymet satışların bundan böyle bu bölümde gösterilecektir. (Katkılarından dolayı Anıl Burak Algül ’e teşekkür ederiz.)

Muhsin Bilgi

Muhsin Bilgi

1970 yılında Sakarya - Geyve - Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu. 1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı.. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemizde Hile Yolsuzluk ve Suistimal alanında ilk şirket olan ve konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile - Yolsuzluk ve Suistimal check -up , Eğitim ,Denetim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır... Ayrıca Kazandığı Sertifikalar olarak; 1- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ SERTİFİKASI 2- Ankara –Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı SİGORTACILIK BAĞIMSIZ DENETİM SERTİFİKASI 3- Ankara TURMOB –İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında ADLİ MUHASEBE UZMANLIĞI SERTİFİKASI 4- Sermaye piyasası lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu tarafından 21.01.2013 Tarih ve Lisans No: 802807 olan SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI 5- T.C Kamu gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarfaından Tarih:27/09/2013 ve Sicil No:1984 olan BAĞIMSIZ DENETÇİ BELGESİ Uzmanlık Sertifikalarının Sahibi olup , internet web siteleri ile de Türkiye de alanında uzmanlardan oluşan ,ekibe sahip olarak , hizmet sunmaya devam etmektedir.. Sahip olduğu sertifikalarla İstanbul da değişik mahkemelerde mali bilirkişilik yapmaktadır. Bunlar ; Asliye Hukuk – Asliye Ceza Mahkemelerinde - İş Mahkemelerinde –Ticaret ve Vergi Mahkemelerinde BİLİRKİŞİ olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, üç çocuk babasıdır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.