Mazeretim Var İznim Yok !

657 sayılı kanuna tabi memurlar ile  SGK lı çalışan işçiler arasında  bir çok  haklar eşitlenirken bazı haklar hala verilmemeiş durumdadır.Örnek Mazeret izni .

Bu hakkın kullanımı konusunda   4857 sayılı İş Kanunu’na tabi işçiler mağdur durumda. Özellikle şu durumlarda hak henuz kanunen sağlanmamıştır.Patron insafına kalmış bir durumdadır.Evlenme ve ölüm halinde, 657 sayılı Yasa’ya tabi Devlet memurlarına tanınmış bazı mazeret izin hakları, 4857 sayılı Yasa’ya tabi işçilere verilmemiştir. Karşılaştırma yaptığımızda  ;

Evlenme Durumunda ;

Memura çocuğunun evlenmesi halinde, 7 gün mazeret izni kullanma hakkı verilmiştir. (657 sayılı Yasa 104.madde) İşçiye çocuğunun evlenmesi halinde mazeret izni verilmesine ilişkin İş Yasası’nda hüküm yoktur. Her iki çoçuk ve baba  da  T.C Vatandaşı ama fark memeur ve çalışan olmak

Ölüm Durumunda ;

Memurun eşinin ana, baba veya kardeşinin ölmesi durumunda 7 gün mazeret izni kullanma hakkı vardır. İşçinin ise, kayınvalidesi veya kayınpederinin vefatı halinde mazeret izin hakkına ilişkin İş Yasası’nda düzenleme yoktur.Piyasada genel uygula bir kaç gün patronun duruma göz yumması veya yıllık izinden kullanılması şeklinde gerçekleşmektedir.

Acilen ,Evlenme ve ölüm halinde memurlara tanınan mazeret izin hakkının işçilere de verilmesi yönünde yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Çalışan memur ile işçi haklarında ve kullanımında eşitlik getirilmesi hem işvereni hemde  çalışanı güldürecektir

Mazeretim var ama iznim yok tarihe karışmalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.