İş dünyası Yeni Bir Hikaye İstiyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında iş adamları ekonomide yeni bir hikaye yeni bir söylem  talep etmeketdir.Peki  yeni hikayenin  ekonomiye katkısınde  neden önemlidir ;

“Yeni ekonomik hikâye ileri teknolojiyi, katma değeri yüksek ürünlere dayalı üretimi esas alıyor. Şu anda reel sektör bakımından en kritik ve kırılgan nokta; firmaların bilançolarındaki yabancı kaynaklı borçlanmadan oluşan plasman yapısı. Türk Eximbank’ın ‘İhracat Kredi Sigortası Programları’ çerçevesinde ihracatçılarımızın yurtdışı satışlarından kaynaklanan alacaklarını güvence altına alınması, yeni pazarlara açılabilmemiz ve mevcut pazarlarımızı koruyabilmemiz açısından çok önemlidir.

2023’te ihracatçılara 80 milyar dolar destek sağlama hedefi taşıyan Eximbank’ın sanayicilerin rekabet gücüne ve katma değer yaratma kapasitesine sağlayacağı katkının nicelik ve nitelik olarak artması umut edilirken , Euro Bölgesi’nde düşük talep, Ukrayna ve Ortadoğu’da yaşanan jeopolitik çatışmalar, sermaye hareketlerinin yavaşlaması ve kurdaki belirsizlikler gibi faktörlerin ihracatçıların ve sanayicilerin kârlılığını sınırlandırdığına dikkat çekildi

Devletten sağlanacak destek ile  ihracatcının önü aşılacak

“İçinde bulunduğumuz finansal çalkantı döneminde ihracatçı sektörlerimizin desteklenmesi çok önemli. Ekonomik büyüme için para politikalarının, düşük talep sorununu çözecek ve potansiyel büyümeyi artıracak adımlarla desteklenmesi gerekiyor”

Tüm bu talepler sesli olarak paylaşılırken genel  ekonominin temel sanayi kuruluşu üyelerinin sesini idarecilerin duyması ve gereğinin yapılmasında yardımcı olması  ülke ekonomisi  için önem arz etmeketdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.